Spojte se s námi


Filmy a seriály

Koncesionářské poplatky: K čemu slouží a kdo je musí platit?

Koncesionářské poplatky se týkají každého, kdo poslouchá rádio nebo televizi. Ačkoli slouží k financování veřejnoprávních médií, odvádět je musejí i ti, kteří dávají přednost jiným stanicím. V případě nezaplacení poplatku hrozí pokuta.

Publikováno

dne

Koncesionářské poplatky se týkají každého, kdo poslouchá rádio nebo televizi. Ačkoli slouží k financování veřejnoprávních médií, odvádět je musejí i ti, kteří dávají přednost jiným stanicím. V případě nezaplacení poplatku hrozí pokuta.

Koncesionářské poplatky slouží k financování provozu veřejnoprávního média. Konkrétně jde u nás o Českou televizi a Český rozhlas.

Ve světě jde o běžnou praxi. Smysl koncesionářských poplatků je hledán v tom, že díky financování přímo od občanů si má médium zachovat politickou nezávislost. Tuto nezávislost nelze zajistit jiným způsobem. V případě financování ze státního rozpočtu by šlo o státní médium, v případě velkého investora pak o soukromé médium.

Z toho důvodu padá povinnost právě na občany. Koncesionářské poplatky tak musejí platit všichni, kdo vlastní zařízení, které může přijímat rozhlasový nebo televizní signál – tedy televizi, rádio doma nebo i v autě. Je důležité zmínit, že poplatek se platí za celou domácnost.

Naopak placení koncesionářských poplatků se netýká například vlastníků počítačů nebo mobilních telefonů. Dále je ani neplatí neslyšící a nevidomí. S ohledem na sociální aspekt je neplatí ani domácnosti s příjmy nižšími než 2,15 násobek životního minima.

Pochopitelně povinnost platit koncesionářské poplatky nemají ani domácnosti bez televize ani rádia. Tuto skutečnost ale musí tyto domácnosti potvrdit čestným prohlášením, bez toho je možné, že poplatek i přesto budou muset uhradit.

V roce 2023 jsou koncesionářské poplatky vyčísleny na částku 135 korun měsíčně za televizi a 45 korun měsíčně za rádio. Poplatky se mohou dle volby hradit měsíčně, čtvrtletně nebo ročně.

V souvislosti s výší koncesionářských poplatků se zejména v poslední době mluví o několika úpravách. Je zřejmé, že stávající výše poplatků je pro veřejnoprávní média zcela nepostačující. Proto se uvažuje o jeho navýšení.

Navýšit rozpočet by mohlo také potenciální rozšíření osob, které jsou povinny tento poplatek hradit. Je na stole totiž návrh, který by do povinných osob zařadil také majitele mobilních telefonů.

Zdroje: Česká Televize, e15

Oblíbené