Spojte se s námi


Cestování

Žďár nad Sázavou: Kostel na Zelené hoře je protkaný číselnou symbolikou

Poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené Hoře u města Žďár nad Sázavou patří mezi nejpropracovanější stavby barokní gotiky na našem území. Osobité dílo architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela bylo roku 1994 zařazené na Seznam světových kulturních a přírodních památek UNESCO. Je protkané symbolikou číslovky pět.

Publikováno

dne

Poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené Hoře u města Žďár nad Sázavou patří mezi nejpropracovanější stavby barokní gotiky na našem území. Osobité dílo architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela bylo roku 1994 zařazené na Seznam světových kulturních a přírodních památek UNESCO. Je protkané symbolikou číslovky pět.

Mnohé z nejvelkolepějších církevních staveb na území Čech a Moravy spojuje jedno jméno – architekt Santini-Aichel. Muž, o kterém se často mluví jako o génii, se narodil do rodiny pražského kameníka. Studoval kamenictví a malířství, avšak kvůli tělesnému postižení nemohl pokračovat v rodinné tradici. Proslavil se jako architekt.

Do svých služeb ho najal opat cisterciáckého kláštera v Sedlci u Kutné Hory, který v něm viděl velký potenciál. Zprávy o mladém talentovaném architektovi se rychle rozšířily i do dalších klášterů. Santini vyprojektoval několik staveb pro klášter v Plasích, v Kladrubech a později pokračoval dál na východ, kde vyrostl například poutní kostel na Zelené hoře.

„Do kláštera Žďár nad Sázavou architekta Santiniho-Aichela pozval opat Václav Wejmluva. Oba byli velmi zběhlí v oblasti symboliky a kabalistické nauky, což se promítlo do stavby kostela, která je považovaná za reakci na nalezení zachovalé tkáně v hrobě Jana Nepomuckého,” vysvětluje průvodkyně před vstupem do kostela, odkud je vidět na areál cisterciáckého kláštera pod kopcem.

Kostel nad městem Žďár nad Sázavou je plný hvězd

Pro stavbu poutního kostela byl zvolený původně hustě zalesněný pahorek. Po vykácení stromů byl pojmenovaný Zelená hora, což odkazuje na mateřský klášter žďárského řeholního domu a zároveň na místo narození Jana Nepomuckého. „Kostel byl Nepomuckému zasvěcený ještě před jeho svatořečením,” vypichuje zajímavost průvodkyně. Opat Vejmluva byl bezpochyby ctitelem Nepomuckého. Cisterciáckému řádu byl Nepomucký velmi blízký.

„Podle legendy se nad místem, kde byl Jan Nepomucký utopený, objevila pětice hvězd,” uvádí průvodkyně. Poutní kostel má půdorys pěticípé hvězdy, je přístupný pěti vchody a nachází se v něm pět kaplí s pěti oltáři. Dvě řady pěti hvězd jsou rozmístěné v kopuli kolem dominanty kostela – velkého červeného jazyka, atributu Jana Nepomuckého, který údajně zaplatil svým životem za to, že neprozradil zpovědní tajemství královny Žofie.

Další pětici hvězd pak lze spatřit na hlavním z oltářů. Pět andělů na něm obklopuje modrou zeměkouli, která na sobě nese pět zlatých hvězd. Na ní stojí ústřední socha Jana Nepomuckého, opticky stoupající vzhůru. Okolní andělé jsou na oltáři umístění ve tvaru V – písmene, které se objevuje pětkrát ve jméně zadavatele stavby opata Václava Wejmluvy.

Na opata Wejmluvu odkazuje také jeden z typů oken v kostele. Vyplňuje je tvar biskupské mitry. Další okna chrámu jsou ve tvaru jazyka nebo rovnostranného trojúhelníku odkazujícího na Nejsvětější Trojici. Schodiště do horních pater kostela jsou umístěná mimo hlavní interiér, aby nenarušovala jeho prostor.

Interiér poutního kostela na Zelené hoře si lze v období od května do září prohlédnout během komentovaných prohlídek každý den od 9 do 17 hodin mimo liturgické obřady. Návštěvu je možné spojit s prohlídkou areálu bývalého cisterciáckého kláštera a zámku Žďár nad Sázavou.

Zdroj: zelena-hora.cz

Oblíbené