Spojte se s námi


Historie

Tragický školní výlet dětí z Rakvic v roce 1936

Dne 26. května roku 1936 došlo v jihomoravských Rakvicích k obrovské tragédii. Na řece Dyji se utopilo 31 dětí ze 4. a 5. třídy tamní obecní školy. 

Publikováno

dne

Dne 26. května roku 1936 došlo v jihomoravských Rakvicích k obrovské tragédii. Na řece Dyji se utopilo 31 dětí ze 4. a 5. třídy tamní obecní školy. 

Školní výlet

Měl to být krásný jednodenní výlet na nedaléké Pálavské vrchy. Ředitel školy Horňanský na ten den domluvil s místními sedláky zapůjčení koní a povozů zdarma a náklady na jednoho žáka byly stanoveny ve výši 1 Kčs, což měla být odměna kočím. Celkem se výletu účastnilo 109 dětí, 3 učitelé a 8 kočích. 

V době konání výletu na řece Dyji neexistoval žádný most, který by se dal využít k přejezdu na druhou stranu, bylo třeba využít převoz po vodě. Řeka byla v těch místech zhruba 45 metrů široká a 6 metrů hluboká. 

Pramice, která byla využívána k převozu fungovala již od roku 1925 a sloužila hlavně pro potřeby místního mlýna. Na obou březích byla pevně ukotvena ocelovým lanem, které zajišťovalo její posun po řece tam a zpět. 

Tragédie na řece

Povozy nepřijely k řece současně. První se tudíž nalodil kolem půl osmé ráno a na druhý břeh se bezpečně dopravil. Stejně tak druhý povoz. Následně se na břehu řeky začaly sjíždět zbylé povozy a děti začaly vystupovat. Na pramici se nalodil třetí povoz a 52 dětí s 6 dospělými. 

Problém nastal už v okamžiku, kdy se pramice měla odrazit od břehu. Kvůli obrovskému zatížení se to nedařilo a za ocelové lano museli zabrat všichni dospělí. 

Vlivem přetížení a již značnému opotřebení materiálu pramice došlo zhruba uprostřed řeky k tragédii. Pramice se začala plnit vodou, děti zpanikařily, ustoupily, čímž se porušila rovnováha trámu a ten se začal okamžitě potápět. 

Několika dětem se podařilo zachytit plovoucích prken a ocelového lana, ostatní ale zmizely pod hladinou. Celkem přišlo o život 31 dětí, které utonuly a 1 kočí, který zemřel na následky kopnutí do hlavy splašeným koněm. 

Vyšetřování a viníci

Hlavní příčiny tohoto obrovského neštěstí byly vyšetřováním stanoveny tři:

  1. nerovnoměrné zatížení pramice nákladem, které ji vychýlilo z rovnováhy
  2. vysoká hladina vody po dlouhých deštích
  3. špatný stav pramice

Obžalováno bylo celkem pět lidí. Převozník za přetížení pramice, majitel pramice za její špatný stav a tři učitelé za neopatrnost při převážení dětí. 

Převozník byl odsouzen k deseti měsícům trestu odnětí svobody, majitel pramice dostal trest podmínečný a učitelé byli nakonec osvobozeni. Po odvolání však byli Nalézacím senátem krajského soudu v Brně k podmínečným trestům odsouzeni i oni tři učitelé.

Zdroje: Deník.cz, Tragédie na Dyji, iDnes

Oblíbené