Spojte se s námi


Historie

Okénko historie: Záviš z Falkenštejna se oženil s vdovou po králi železném a zlatém

Záviš z Falkenštejna je jednou z nejrozporuplnějších osobností českých středověkých dějin. Byl to muž, který neváhal vzít osud do vlastních rukou. Získal moc téměř rovnou té královské, ale z výšin ho čekal velmi těžký pád. A po celou dobu jeho vzestupu ho provázela jedna žena: vdova po českém králi Přemyslu Otakaru II.

Publikováno

dne

Záviš z Falkenštejna je jednou z nejrozporuplnějších osobností českých středověkých dějin. Byl to muž, který neváhal vzít osud do vlastních rukou. Získal moc téměř rovnou té královské, ale z výšin ho čekal velmi těžký pád. A po celou dobu jeho vzestupu ho provázela jedna žena: vdova po českém králi Přemyslu Otakaru II.

Prokletí Vítkovci

Přemysl Otakar II. (1233-1278) chtěl svému království vládnout sám a pevnou rukou. To se příliš nelíbilo mocným českým rodům a už vůbec ne bohatým Vítkovcům. Mezi ně patřil i Záviš z Falkenštejna, který později ztvárnil tak důležitou úlohu v životě královy ženy a syna.

Vítkovci s králem železným a zlatým bojovali o moc a když dostali příležitost, postavili se na stranu jeho nepřátel. V bitvě na Moravském poli se Vítkovci připojili k vojskům Rudolfa Habsburského (i když do boje zřejmě přímo nezasáhli).

Jak víme, Přemysl Otakar II. v této bitvě, která se odehrála v roce 1278, padl. Vzhledem k tomu, že šlo pro Čechy o tragickou porážku, bývají Vítkovci a spolu s nimi i Falkenštejn označováni za zrádce.

Nešťastná vdova

Za života svého manžela žila královna Kunhuta Uherská (1245-1285) takřka dokonalý život. Byla prý krásná a temperamentní a také inteligentní, takže jí Přemysl Otakar II. naslouchal a údajně měla silný vliv na jeho politiku. Královský pár neměl problém ani s plozením potomků – kromě dalších dětí se jim narodil následník Václav.

Tohle všechno se ale se smrtí Přemysla Otakara II. radikálně změnilo. Kunhuta přišla o svůj vliv a byla dokonce uvězněna spolu s Václavem na Bezdězu. Odtud se jí sice podařilo utéct, ale syna musela v zajetí nechat a sama neměla prostředky, jak znovu získat moc.

Vyhnání Braniborů z Čech

A právě v tomto období přichází na scénu rytíř na bílém koni a v oslnivé zbroji: Záviš z Falkenštejna!

Záviš se rozhodl, že se postaví Otovi Braniborskému, který se svolením Habsburků plenil české statky a věznil českého krále Václava, a ze země ho vyžene. To se i za přispění dalších politických okolností podařilo. A jednoho dne Záviš slavnostně dorazil ke dvoru královny vdovy Kunhuty.

Zlé jazyky tvrdí, že Záviš královskou vdovu očaroval zlými kouzly. Ale řekněme si to na rovinu: královně bylo pětatřicet, Záviš byl o pár let mladší a šlo o velmi pohledného a charismatického muže a navíc takového, který jí mohl znovu zajistit moc. Kunhuta věděla, že Záviš ji dokáže ochránit a že spolu s ním může znovu vládnout království. Kdo by se do takového rytíře nezamiloval?

Milenecký vztah mezi Kunhutou a Závišem máme historicky doložený, dokonce spolu zplodili i syna. Zda se doopravdy vzali není zcela jisté, nicméně předpokládá se, že k tajnému sňatku mezi nimi došlo.

Samozřejmě šlo o skandál – vdova po jednom z největších přemyslovských králů se provdala za jeho nepřítele!

Tady vládnu já

Mladičký král Václav, který byl osvobozen a začal zemi vládnout, však v matčině aféře zřejmě problém neviděl. Záviše přijal za svého rádce a nechal ho, aby téměř kraloval. To byla chvíle, na kterou Falkenštejn čekal celý život! V harmonii se svou novou ženou a vyženěným synem-králem rozhodoval o tom, co se bude v království dít (a samozřejmě také nechával svému rodu dobře vydělat).

Smutný konec pro všechny

Bohužel tento příběh nemá žádného šťastného výherce. Přemysl Otakar II. padl v poli. Kunhuta Uherská zemřela ve 40 letech na plicní chorobu. A Záviš z Falkenštejna? Ten ztratil Václavovu přízeň a na konec byl demonstrativně popraven před branami Hluboké, jednoho z hradů svého rodu.

Zdroj: Vladimír Liška: Šedé eminence v evropské historii

Oblíbené