Spojte se s námi


Různé

Kdy vypukne další světová válka? Slavný matematik vypočítal datum

Aaron Clauset je profesor matematiky na Coloradské univerzitě, počítačový génius a uznávaný statistik. Aspiruje ale ještě na jeden titul – novodobý věštec. S pomocí moderních technologií totiž vypočítal, kdy dojde k válce, která zničí lidstvo.

Publikováno

dne

Aaron Clauset je profesor matematiky na Coloradské univerzitě, počítačový génius a uznávaný statistik. Aspiruje ale ještě na jeden titul – novodobý věštec. S pomocí moderních technologií totiž vypočítal, kdy dojde k válce, která zničí lidstvo.

Statistická analýza historických dat za účelem předpovědí do budoucna není mezi vědci nic neobvyklého. Podobným způsobem se snaží například předvídat přírodní katastrofy nebo zpřesnit předpověď počasí. A využil ji i Aaron Clauset, aby zjistil, jaká je pravděpodobnost dalšího globálního konfliktu v blízké budoucnosti. Kromě toho ale vypočítal i to, kdy dojde k válce, ze které už se naše civilizace nevzpamatuje.

Prozkoumal 200 let válek

Statistika samozřejmě pracuje s daty, a tak se Clauset musel důkladně ponořit do historie. Nejprve podrobil důkladnému zkoumání válečné konflikty od roku 1823 až do roku 2003, vytvořil počítačové modely a identifikoval mírová období, aby zjistil, co jim předcházelo a co následovalo po nich.

V úvahu přitom bral i počty válečných obětí. Na druhou stranu nebylo možné zahrnout některé proměnné aspekty, jako třeba změny v populaci, nové technologie a politické situace, které ve válkách rovněž hrály nezanedbatelnou roli. Přesto mají jeho výpočty obrovskou vypovídající hodnotu.

Mysleli jste, že za posledních dvě stě let lidé vyspěli a současné sedmdesátileté období bez celosvětového konfliktu je z hlediska historie nevídané? Kdepak. Aby bylo období globálního míru statisticky významné, muselo by trvat sto až sto čtyřicet let. Jsme tedy zhruba v polovině.

Kdy bude válka?

Toto zjištění společně s probíhajícími konflikty na Ukrajině a v pásmu Gazy nahrává předpokladům, že další velká válka je skutečně na spadnutí. S výpočty neotřásl ani fakt, že se obě dosavadní světové války odehrály v tak těsném rozmezí. Statisticky je totiž vyvážil delší mírový interval, který nastal po nich. I ten se ale podle Clauseta bortí.

Když totiž vzal v potaz velikosti zkoumaných válek a to, že se válčilo průměrně každých 1,9 let, došel k závěru, že pravděpodobnost alespoň jednoho dalšího konfliktu srovnatelného s druhou světovou válkou v příštích sto letech je 62 % ± 1 %. A to není zrovna málo. Jak sám autor ovšem jedním dechem dodává, jedná se čistě o matematický výpočet, nikoliv jistou předpověď.

Konec lidské rasy

Tato válka však podle jeho závěrů ještě nezapříčiní konec civilizace, jak ji známe. K té totiž dojde za 383 až 11 489 let se středním odhadem 1330 let. Ztráty na životech se v tomto obrovském konfliktu budou pohybovat v řádu bilionů, pravděpodobně tedy dojde k zániku lidstva.

O samotném průběhu války, bojujících stranách i využité technologii Clauset spekulovat nechce. Znepokojivé výsledky výzkumu také sám částečně mírní. Budoucnost je nejistá a ani statistická data nezaručují, že se historie zopakuje. Alespoň v to můžeme doufat.

Zdroje: ScienceAdvances, Newsweek, Mix24

Oblíbené