Spojte se s námi


Historie

Katové byli v historii velice potřební a vytížení. I přesto ale žili na okraji společnosti

Kata společnost vnímala jako bezcitného člověka a vyvrhele. Popravčí však středověké společnosti velice prospívali, protože ji očišťovali od různých individuí a právoplatně trestali hrabivé, hloupé, kruté a nenasytné jedince. Díky své profesi ale získali nesmazatelný cejch, který je provázel celý život.

Publikováno

dne

Kata společnost vnímala jako bezcitného člověka a vyvrhele. Popravčí však středověké společnosti velice prospívali, protože ji očišťovali od různých individuí a právoplatně trestali hrabivé, hloupé, kruté a nenasytné jedince. Díky své profesi ale získali nesmazatelný cejch, který je provázel celý život.

Lidé se s touto profesí setkávali od 13. století a dědila se z otce na syna. V dřívějších dobách vykonávali služby kata vojáci. Katovu činnost lidé považovali za nečistou a podřadnou, což naznačovalo i odsunutí katoven až k městským hradbám, řekám či do příkopů.

Blahobyt, ale za jakou cenu?

Cejchem poskvrnění trpěla i katova rodina. Tito lidé sice žili v blahobytu, ale byli odstrčeni na úplný okraj společnosti. Ctnostní a zbožní lidé je nechtěli mít ve své blízkosti. Kat mohl se svou rodinou vyrazit pouze do kostela. Dokonce mu určili jeden kostel, který mohl navštěvovat a usadili ho do lavice, kterou vybrali pouze pro něj.

Podobně to měli kati i s návštěvou hospod a hostinců. Mohli pouze do jedné vybrané hospody ve městě, kde jim hostinský vybral stůl, u kterého mohli sedět a měli i své vlastní nádobí. Dokonce museli o návštěvu pohostinství předem žádat hostinského.

Pokud si chtěl kat zatancovat, musel požádat přítomné osazenstvo o souhlas a zaplatit muzikantům. V případě, že si kat mohl zatancovat, byt následně parket, na kterém se oddával radovánkám, demonstrativně pokropen svěcenou vodou a zameten koštětem.

Zákaz vstupu do školy

Děti kata nesměly navštěvovat školu a mohly se živit jen a pouze v oblasti katovnictví. Jeho jméno se nesmělo vyskytovat mezi jmény ostatních občanů. Proto byla informace o jeho narození, svatbě a úmrtí zaznamenáno farářem až na poslední stránku matriční knihy. Mimochodem, manželství kati uzavírali pouze s dcerami jiných katů.

Sběr mršin a čištění latrín

Katovou náplní práce nebyly pouze popravy, ale také bezcitné mučení. Na to musel mít mistr kat opravdu silný žaludek. V jeho náplni práce nechyběl ani sběr mršin ve městě, které společně se svými pomocníky pálili. Šlo většinou o uhynulé kočky a psy.

A to nebylo všechno. Kat měl za úkol čistit také latríny a jímky ve městě. Musel sbírat exkrementy, které lidé trousili po městě a pokud se někde objevila mrtvola člověka, musel být také k dispozici. Zastával i pohřební službu. Odklízel sebevrahy a lidská torza, která by bez jeho péče upadla v zapomnění.

Neuctivý pohřeb

Pokud v určité oblasti chyběl kat, nabídli tuto činnost lidem odsouzeným na smrt. Alespoň takto se mohli ze svých hříchů vykoupit. Za svou dřinu nebyl kat odměněn ani po smrti. Jeho tělo pohřbili do neposvěcené půdy, stejně tak, jako pohřbívali těla popravených.

Zdroje: stoplusjednicka, hrdelnipravo, redakce

Oblíbené