Spojte se s námi


Technika

České vynálezy, které změnily svět: Polarografie. Zásadní nástroj, jenž změnil analytickou chemii. Kde všude se využívá?

Polarografie je analytická technika, která se stala zásadním nástrojem v chemii a biochemii. Tento vynález má své kořeny v České republice a byl vyvinut Jaroslavem Heyrovským v první polovině 20. století. V tomto článku se podíváme na historii polarografie a její význam v oblasti vědeckého výzkumu a průmyslového využití.

Publikováno

dne

Polarografie je analytická technika, která se stala zásadním nástrojem v chemii a biochemii. Tento vynález má své kořeny v České republice a byl vyvinut Jaroslavem Heyrovským v první polovině 20. století. V tomto článku se podíváme na historii polarografie a její význam v oblasti vědeckého výzkumu a průmyslového využití.

Historie polarografie a co to vlastně je?

Polarografie byla poprvé představena Jaroslavem Heyrovským, českým chemikem a inovátorem, v roce 1922. Ten vyvinul polarografickou techniku, aby mohl studovat elektrochemické procesy. Jeho práce v této oblasti následně získala uznání a v roce 1959 byl oceněn Nobelovou cenou za chemii.

Co to vlastně ale samotná polarografie je? Je to elektrochemická metoda, která se používá k analýze rozpustných látek v roztoku.

Základní princip spočívá v měření proudu, který prochází elektrodou ponořenou do elektrolytu obsahujícího analyzovanou látku. Tento proud je následně závislý na koncentraci analytu a jeho elektrickém potenciálu.

Polarografie tak má značný význam v analytické chemii, protože umožňuje citlivou a selektivní analýzu různých látek. Tato technika byla použita k identifikaci a kvantifikaci mnoha důležitých chemických sloučenin, včetně kovů, organických látek a biologických molekul.

Využití v průmyslu

Polarografie má také pochopitelně důležité uplatnění v průmyslovém sektoru. Využívá se v různých odvětvích, jako je potravinářství, farmacie a ochrana životního prostředí.

V průmyslových procesech umožňuje polarografie monitorovat a kontrolovat koncentrace látek, což je klíčové pro zachování kvality výrobků a dodržování environmentálních standardů.

Moderní rozvoj, Heyrovského dědictví

S postupem času byly vyvinuty moderní varianty polarografických technik, které zlepšují citlivost a rychlost analýzy. Tyto pokroky umožnily rozšíření použití polarografie do široké škály oborů včetně biochemie, lékařství a geologie.

Heyrovský zkrátka a dobře zanechal v oblasti chemie významný odkaz. Jeho práce na polarografii a elektrochemii stále inspiruje další generace vědců k dalšímu vývoji a vylepšování analytických metod.

Díky svému významu získala polarografie mezinárodní uznání a stala se nezbytnou součástí vědeckého výzkumu a průmyslového inženýrství po celém světě.

Zdroje: Pedagogická fakulta MU, Akademie věd ČR, iRozhlas

Oblíbené