Spojte se s námi


Cestování

Tajemná zřícenina gotického kláštera Rosa Coeli láká filmaře i hledače pozitivní energie

Jen několik kilometrů jižně od Brna se nachází jedna z nejvýznamnějších středoevropských církevních staveb vrcholné gotiky. Bývalý klášter Rosa Coeli v Dolních Kounicích zničil v 18. století požár a jeho kostel byl ponechán ve zřícenině. Mystická atmosféra často láká filmaře i fotografy.

Publikováno

dne

Jen několik kilometrů jižně od Brna se nachází jedna z nejvýznamnějších středoevropských církevních staveb vrcholné gotiky. Bývalý klášter Rosa Coeli v Dolních Kounicích zničil v 18. století požár a jeho kostel byl ponechán ve zřícenině. Mystická atmosféra často láká filmaře i fotografy.

Chrámu chybí střecha, a tak pohled vzhůru místo nástropní fresky uzavírají nebesa. V klášteře Rosa Coeli se ale dochovaly prvky syrové gotiky jako vřetenovité schodiště, křížové klenby a chodba s gotickými okny do rajského dvora, kterým opět prorůstá zeleň.

Bývalý klášterní kostel má tvar kříže. „V křížení příčné a hlavní lodi je údajně velmi silné energetické místo,” stojí v tištěném průvodci. Někteří turisté přijíždějí do Dolních Kounic, aby načerpali pozitivní energii. Podobně jako v nedostavěném chrámu v Panenském Týnci údajně i krátký pobyt v prostorách kostela působí blahodárně na lidský organismus.

Z oltářní části vedou nenápadná dvířka do sakristie. Jedná se o prostornou místnost s působivou křížovou klenbou, která je ve skvělém stavu. „Klenba byla rekonstruována z dochovaných architektonických článků a doplňků v letech 1926-1949,“ píše se v průvodci.

Klášter Rosa Coeli zasáhlo několik požárů

Od devadesátých let v areálu kláštera došlo k mnoha rekonstrukcím i archeologickým výzkumům. Objekt byl několikrát v plamenech. Roku 1423 ho poprvé vypálila husitská vojska. Podruhé klášter přepadlo a vypálilo místní obyvatelstvo, které bylo v 16. století pobouřeno neřestným životem zdejších řeholnic. A nakonec stavbu zachvátil požár těsně po její obnově v roce 1703.

Tehdy se v blízkosti kostela postavil nový barokní konvent, tedy obytná budova pro řeholnice. Mezi ním a kostelem se ale z velké části zachoval ještě ten starší, gotický konvent, který v naší zemi nemá obdoby. Zelený rajský dvůr v jeho prostředku obtéká ve dvou patrech křížová chodba. „V přízemí se nachází vstup do kapitulní síně zaklenuté dvěma poli žebrové křížové klenby. Kapitulní síň je vůbec nejcelistvěji dochovaným prostorem celého areálu,” lze se dočíst o místnosti, která původně sloužila k důležitým obřadům řeholnic.

Místo s pohnutou historií

Rosa Coeli sloužil jeptiškám řádu premonstrátek. Nechal ho pro ně roku 1831 v údolí řeky Jihlavy postavit Vilém z Kounic. Účastnil se vpádu do Rakous, kde se nešetřili ani kostely a kláštery, a pro odpuštění papeže měl na svém panství založit nový klášter. Ten byl zasvěcen Panně Marii, kterou církev nazývá také Růží nebeskou – Rosa Coeli.

V prvních staletích se dolnokounickým premonstrátkám dařilo dobře, majetek kláštera rostl. Dokonce ani v době husitské nebyl klášter zničen natolik jako mnohé jiné, jeptiškám se podařilo ukrýt společně se značnou částí majetku.

Hříšná minulost zakladatele Viléma klášter dohnala po roce 1517. Tehdy nastoupil nový probošt, Martin Göshel. Tento ambiciózní kněz následně přestoupil na luteránskou víru a dokonce si vzal jednu z kounických jeptišek za manželku. Podle jeho vzoru pak údajně i ostatní jeptišky vedly neřestný život. Okolní obyvatelstvo tolik pohoršoval, že přistoupilo k napadení kláštera. Jeptišky se rozutekly po království a chrám nakonec připadl panovníkovi.

Až v roce 1698 areál odkoupil Strahovský klášter se záměrem ho obnovit. V roce 1703 ale ve městě vypukl obrovský požár, kterému padla za oběť střecha objektu. Zdálo se, že klášter nemá být obnoven. Postupně chátral až do roku 1927, kdy se začal udržovat. Dnes je majetkem brněnského Biskupství a provoz v něm zajišťuje Městský úřad Dolní Kounice.

Otevření pro návštěvníky

Památka se podařilo zpřístupnit pro veřejnost roku 1990. Otevřená je v sezoně od dubna do října. Navštívit je ji možné samostatně s textovým či audio průvodcem, nebo v rámci komentované prohlídky každou celou hodinu. Kromě zájmu turistů se těší také velké oblibě u filmařů. Natáčela se zde pohádka O statečném kováři, Záhada Toma Wizarda, Četnické humoresky a mnoho dalších snímků české i zahraniční produkce.

Ve zlevněném balíčku lze se vstupenkou do kláštera zakoupit také vstupenku do nedaleké synagogy. Dolní Kounice měly velmi početnou židovskou obec, o čemž svědčí taktéž přístupný židovský hřbitov. A zapomínat by se nemělo ani na kounický hrad a zámek, který se tyčí na kopci nad bývalým sídlem premonstrátek.

Zdroj: Dolní Kounice

Oblíbené