Spojte se s námi


Ostatní

S AI jsme si povídali o tom, jaké období bylo pro život na zemi nejpříjemnější a co je pro lidstvo největší hrozbou

AI jsme se zeptali na to, jaké období bylo pro život na zemi nejpříjemnější. Zároveň jsme prodiskutovali možné hrozby, které by lidstvo v nejbližší době mohly potkat. Odpověď je poměrně jednoduchá, za případné katastrofy si můžeme podle ChatGPT vesměs sami.

Publikováno

dne

AI jsme se zeptali na to, jaké období bylo pro život na zemi nejpříjemnější. Zároveň jsme prodiskutovali možné hrozby, které by lidstvo v nejbližší době mohly potkat. Odpověď je poměrně jednoduchá, za případné katastrofy si můžeme podle ChatGPT vesměs sami.

Jaký byl pro život na zemi nejlepší rok?

Vědci se shodují na tom, že z hlediska životního prostředí byl nejlepším obdobím planety Země období holocénu, což je posledních 10 000 let. V tomto období došlo k relativně stabilnímu klimatu a podmínkám pro růst a rozvoj života na Zemi. Nicméně, každý rok má své výhody a nevýhody, a to záleží na konkrétních faktorech, jako jsou změny klimatu, přírodní katastrofy, lidská činnost a další faktory.

Období holocénu bylo pro život na zemi lepší než 21. století?

Z hlediska životního prostředí a stability podmínek pro růst a rozvoj života na Zemi se většina vědců shoduje na tom, že období holocénu bylo relativně stabilní a příznivé pro život. V porovnání s dnešním 21. stoletím, které čelí mnoha výzvám, jako jsou klimatické změny, znečištění, ztráta biodiverzity a další negativní vlivy lidské činnosti, můžeme říci, že v mnoha ohledech bylo období holocénu lepší pro život na Zemi.

Nicméně, je třeba mít na paměti, že období holocénu nebylo bez problémů, jako jsou například ledovcové epochy, vulkanické erupce a další přírodní katastrofy. Celkově lze říci, že otázka, které období bylo pro život na Zemi nejlepší, je velmi složitá a závisí na mnoha faktorech.

Jak dlouho přežije lidstvo na zemi?

Je velmi obtížné přesně předpovědět, jak dlouho přežije lidstvo na Zemi, protože to závisí na mnoha faktorech, jako jsou změny klimatu, dostupnost zdrojů, technologický pokrok, lidské konflikty a další faktory. Nicméně, vědci se shodují na tom, že lidská populace a její činnost má významný vliv na životní prostředí, a pokud se situace nezmění, může to mít závažné důsledky pro budoucnost naší planety a jejího obyvatelstva.

Existuje mnoho scénářů, jak by se mohla budoucnost vyvíjet, a většina z nich zahrnuje nějakou formu změny vlivů, které lidstvo má na planetu. Některé scénáře předpovídají, že pokud nebudou přijata opatření na zmírnění vlivů lidské činnosti na klima a životní prostředí, může dojít k velkým katastrofám a ztrátě mnoha druhů, včetně lidského druhu.

Na druhé straně, pokud se podaří snížit emise skleníkových plynů, omezit znečištění, zajistit udržitelnost využívání přírodních zdrojů a podpořit technologický pokrok v oblasti obnovitelných zdrojů energie a udržitelného hospodaření, může být budoucnost naší planety mnohem lepší.

Zkrátka, jak dlouho přežije lidstvo na Zemi, závisí na tom, jak rychle a účinně budou přijata opatření na ochranu životního prostředí a udržitelné hospodaření se zdroji.

Kdy by mohl zemi zasáhnout meteorit?

Existuje řada potenciálně nebezpečných kosmických těles, jako jsou asteroidy a komety, které by mohly zasáhnout Zemi. Některé z těchto objektů jsou sledovány a vědci průběžně monitorují jejich pohyb a dráhy. Vědci se shodují na tom, že pravděpodobnost zasažení Země větším meteoritem je velmi nízká, ale není nulová.

Existují různé velikosti kosmických těles, a také různé možnosti jejich dopadu na Zemi. Menší meteority mohou explodovat v atmosféře a způsobit silné rázové vlny, ale nemusí způsobit zásadní škody na zemi. Větší tělesa by mohla způsobit silné nárazy a výbuchy, které by mohly mít vážné důsledky pro lidskou populaci a životní prostředí.

Vědci používají různé metody, jako jsou teleskopy a radary, k monitorování nebezpečných kosmických těles a snaží se předpovědět jejich možné trajektorie a dopad na Zemi. Pokud by byla detekována hrozba dopadu kosmického tělesa na Zemi, existují plány na to, jak by mělo být reagováno, například by mohlo být vypuštěno kosmické těleso, které by mohlo změnit trajektorii potenciálně nebezpečného tělesa a odvrátit tak jeho dopad na Zemi.

V současné době však neexistuje žádná konkrétní předpověď, kdy by mohl Zemi zasáhnout meteorit, protože předpovědi dopadu kosmických těles jsou vždy spojeny s určitým stupněm nejistoty a pravděpodobností.

Jaká je největší hrozba pro život na zemi?

Existuje mnoho různých hrozeb pro život na Zemi, ale některé z nich jsou zvláště závažné a mohou mít katastrofické důsledky. Zde jsou některé z největších hrozeb pro život na Zemi:

  1. Klimatické změny: Růst teploty a změny v klimatu mohou mít závažné dopady na životní prostředí a ekosystémy. Tyto změny mohou způsobit extrémní počasí, ztrátu biologické rozmanitosti a zvýšenou hrozbu přírodních katastrof.
  2. Jaderná válka: Jaderné zbraně jsou extrémně nebezpečné a mohou mít katastrofické důsledky pro život na Zemi. Jaderná válka by mohla způsobit ztrátu životů a způsobit rozsáhlé škody na životním prostředí.
  3. Globální pandemie: Virové nemoci jako COVID-19 se mohou šířit po celém světě a způsobit ztrátu životů a mít významné sociálně-ekonomické dopady.
  4. Velké asteroidy nebo komety: Dopad velkého asteroidu nebo komety na Zemi by mohl mít katastrofické důsledky a vyvolat masivní vymírání života.
  5. Umělá inteligence: Pokud by byla umělá inteligence vyvinuta mimo kontrolu, mohla by mít katastrofické důsledky pro lidstvo a život na Zemi.

Je důležité, aby se vědci, politici a občané aktivně snažili minimalizovat tyto hrozby a chránit život na Zemi.

Vyber jednu z těch nejreálnějších.

Každá z výše uvedených hrozeb má svou vlastní reálnou pravděpodobnost, ale z hlediska aktuální situace na světě a vědeckých zjištění je klimatická změna pravděpodobně jednou z největších hrozeb pro život na Zemi.

Nárůst teploty, ztráta biologické rozmanitosti, extrémní počasí a zvýšená hrozba přírodních katastrof jsou významnými důsledky klimatických změn, které mohou mít vážné dopady na ekosystémy a lidskou civilizaci. Proto je důležité, aby se lidé snažili minimalizovat vlivy klimatických změn a bojovat proti nim, například snižováním emisí skleníkových plynů a podporou udržitelného rozvoje.

Zdroj: Open AI

Komentovat

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ostatní

Jak snížit spotřebu masa, a prospět tak životnímu prostředí? Britští vědci zjistili, že výborně fungují štítky jako u cigaret

Možná se blíží doba, kdy na baleném čerstvém nebo mraženém mase najdeme ostrá varování před jeho škodlivostí a negativním dopadem na lidské zdraví a ekologii. Jedna britská studie, publikovaná v časopise Appetite, totiž naznačila, že se jedná o poměrně účinné opatření. V čem tkví jeho podstata?

Publikováno

dne

Možná se blíží doba, kdy na baleném čerstvém nebo mraženém mase najdeme ostrá varování před jeho škodlivostí a negativním dopadem na lidské zdraví a ekologii. Jedna britská studie, publikovaná v časopise Appetite, totiž naznačila, že se jedná o poměrně účinné opatření. V čem tkví jeho podstata?

Chovat dobytek znamená ničit přírodu

Obecně se už ví, že chov hospodářského dobytka, zejména krav, přispívá ke zhoršování životního prostředí. Podle zprávy publikované Organizací pro výživu a zemědělství OSN (FAO) totiž chovy těchto zvířat produkují více emisí skleníkových plynů než doprava, a to až o 18 %. Jsou také zdrojem znečišťování vody a poškozování půdy.

Lidská společnost zažívá stále větší prosperitu v porovnání s minulostí, což se promítá do zvyšující se spotřeby masa a mléčných produktů. Je předpoklad, že globální produkce masa vzroste na 465 milionů tun v roce 2050 oproti 229 milionům tun v letech 1999 až 2001. Jenže živočišná výroba vytváří až 65 % z celkového celosvětového množství emisí oxidu dusíku, jenž se uvolňuje hlavně z hnoje a který je škodlivější než CO2.

Maso jako symbol luxusu

Ačkoliv výživoví odborníci široké veřejnosti představují nezdravost konzumace většího množství masa, kus pořádné flákoty na talíři je stále pro mnoho lidí zdrojem gastronomického zážitku z jídla, naplnění žaludku a symbolem toho, že na to přece mají. Nebudou se krmit vařenou čočkou nebo cizrnou, když si mohou bez problémů koupit kilogram hovězího zadního. A čím častěji, tím lépe.

Konzumace masa a civilizační choroby

Nadměrná konzumace masa vede ke vzniku civilizačních chorob. Jestliže budete mít maso na stole každý den, zaděláváte si na zdravotní problémy způsobené dnou, kornatěním tepen, mrtvicí a kardiovaskulárním onemocněním. Z výživového hlediska zcela postačí si dát maso maximálně dvakrát za týden.

Výzkum Durhamské univerzity

Vědci z univerzity v Durhamu zjistili, že štítky, které obsahují grafický obrázek na cigeretách varující před impotencí, srdečními chorobami či rakovinou plic, omezily jejich spotřebu. Podobného výsledku by rádi docílili i u konzumace masa. To by mohlo mít příznivý dopad na budoucnost planety Země.

Podle nedávného průzkumu YouGov se 72 % obyvatel Spojeného království považuje za konzumenty masa. Výbor pro změnu klimatu (CCC), který radí vládě ohledně jejího cíle nulových emisí, však uvedl, že Spojené království musí snížit spotřebu masa o 20 % do roku 2030 a o 50 % do roku 2050, aby je splnilo.

Docílit toho by šlo i pomocí varování o jeho škodlivosti pomocí štítků na balení masa. Výzkum provedený odborníky z Durhamské univerzity totiž ukázal, že jako nejúčinnější se projevilo varování milovníků masa před pandemií, která by v důsledku konzumace masa mohla vzniknout. Tito lidé snížili svůj výběr masných produktů až o 10 %. Zdravotní varování snížila výběr o 8,8 % a varování před zhoršením klimatu snížila výběr masa o 7,4 %.

Jak by se vám líbil balíček čerstvého masa s obrázkem varujícím před vznikem pandemie? Měl by pozitivní dopad na to, že byste svou spotřebu masných produktů omezili?

Zdroj: Theguardian.com, Is.muni.cz, Enviweb.cz

Pokračovat ve čtení

Novinky

Měl “rád“ zvířata až moc. Známý britský zoolog zneužíval psy, většina sadistický sexuální útok nepřežila

Známý britský odborník na krokodýly Adam Britton se přiznal k obvinění z týrání a sexuálního zneužívání psů. Videa s těmito brutálními incidenty anonymně zveřejňoval na internetu od roku 2014. Jako zoolog pracoval pro BBC nebo National Geographic.

Publikováno

dne

Známý britský odborník na krokodýly Adam Britton se přiznal k obvinění z týrání a sexuálního zneužívání psů. Videa s těmito brutálními incidenty anonymně zveřejňoval na internetu od roku 2014. Jako zoolog pracoval pro BBC nebo National Geographic.

Nejvyšší soud v Austrálii v pondělí 25. října 2023 projednával bezesporu ohavný zločin britského zoologa Adama Brittona. Žalobci ho obvinili z více jak 60 činů: mučení, znásilnění a zabití štěňat a dospělých psů. Vzhledem k právu na spravedlivý soud bylo jeho jméno pro veřejnost dříve neznámé.

Mnohá z podrobností onoho zločinu byla natolik odpudivá, že soud raději vyzval nižší soudní úředníky a další zúčastněné, aby v případě potřeby opustili soudní síň. Předseda soudu Michael Grant se obával, že by celá situace mohla být pro slabší povahy neúnosnou.

„Byla to má f-k toys.“

Činu se dopouštěl na svých mazlíčcích, ale sháněl je také u ostatních majitelů nebo útulků. Nejčastěji jsou zmiňovaní jeho dva bílí švýcarští ovčáci Ursa a Bolt, kteří byli jeho pravděpodobně první oběti, jak uvedl Daily Mail.

Často využíval internetovou australskou platformu Gumtree, kde lidé hledali pro svá zvířata nového majitele. Například z důvodů cestování nebo pracovních povinností. Pokud se na Brittona zpětně obrátili s žádostí o aktuální informace, vyprávěl falešné příběhy nebo zasílal staré fotografie.

Ze 42 psů jich uhynulo 39

Zvířata týral v přepravním kontejneru na svém pozemku v McMinns Lagoon, který byl vybaven nahrávacím zařízením. U soudu padlo několikrát označení mučírna. Videa získali z internetu, kde se s nimi Adam Britton chlubil nejméně od roku 2014.

Vše vydával pod pseudonymem, který zněl Monster nebo Cerberus. S ostatními uživateli diskutoval o bestialitě, týrání zvířat, pořizování psů a metodách likvidace jejich těl.

Dle informací uvedených na New York Post je z videí patrný sadistický sexuální zájem o zvířata. Mezi 17. listopadem 2020 a 22. dubnem 2022 zneužil 42 psů různých plemen a věku. Po mučení a sexuálním zneužití je většinou zabil. Podařil se prokázat úhyn 39 jedinců. Během soudu o zvířatech mluvil jako o f-k toys.

Prohlídka Brittonova notebooku dále odhalila 15 souborů o zneužívání dětí získaných online. Zajištěný materiál zahrnoval i batolata, která byla vystavena děsivým činům.

Zatčení proběhlo v roce 2022 na základě videí. Od té doby je ve vazbě. Další soud má probíhat v prosinci 2023. Předpokládá se, že už zde bude znám rozsudek.

Manželka si okamžitě změnila příjmení

Jeho manželka Erin je z celé situace zděšená a hned jak to bylo možné, změnila si příjmení. Chtěla se od svého manžela co nejvíce distancovat. Nic nenasvědčuje tomu, že by o jeho zájmu v týrání zvířat věděla nebo mu jakkoli pomáhala. Profesí je bioložka. Manželství trvalo nejméně 15 let.

Adam Britton vyrost v anglickém West Yorkshiru a před více jak 20 lety se přestěhoval do Austrálie, ale pracoval s krokodýly.

Jednapadesátiletý muž získal doktorát ze zoologie. Díky svým odborným znalostem si vybudoval celosvětový ohlas, zastával akademickou pozici na australské Univerzitě Charlese Darwina. Dokonce spolupracoval i s Davidem Attenboroughem.

Zdroj: BBC, Daily Mail, New York Post

Pokračovat ve čtení

Lifestyle

Zázraky se dějí! Pro Martínka bylo vybráno více než 100 milionů, které potřebuje. A lidé posílají peníze i nadále

Neskutečnou radost teď musí mít rodiče malého Martínka, jehož léčba bude stát 100 milionů korun. Ano, sto milionů korun, které se podařilo díky lidem vybrat během pouhých několika dní.

Publikováno

dne

Neskutečnou radost teď musí mít rodiče malého Martínka, jehož léčba bude stát 100 milionů korun. Ano, sto milionů korun, které se podařilo díky lidem vybrat během pouhých několika dní.

Martínek je dvouletý chlapeček, který trpí vzácnou genetickou nemocí – syndromem AADC. Pomůže mu jedině genová terapie, kdy ale není jisté, jestli bude výsledek opravdový takový, jaký se očekává. Nic to ale nemění na tom, že lidé z celé České republiky začali posílat peníze jako o život.

Influenceři rozpoutali vlnu solidarity

Mohou za to především sociální sítě a influenceři, kteří začali sdílet jeho příběh na svým účtech. Především Nikol Leitgeb, která každou první neděli v měsíci vyhlašuje sbírku pro jednu vybranou rodinu a protlačuje ji všude, kam se podíváte. 

Tentokrát se k ní připojil například zpěvák Marek Ztracený nebo moderátor Leoš Mareš. Jsou to lidé, kteří mají na instagramu několik desítek či stovek sledujících a po jejich prosbě bylo vidět, že na to lidé slyší a příběh malého Martínka jim není lhostejný. 

Vybraná částka předčila očekávání

V úterý ráno už bylo na kontě Donio sbírky pro Martínka více než 100 milionů, které rodina na léčbu potřebuje. Lidé ale posílají peníze nadále, v 8:35 již na účtě bylo o 5 milionů více, než rodina potřebuje. Nejen celebrity, ale také obyčejní lidé na sociální sítích sdílejí příběh malého chlapce, kterému může pomoci jen takto drahá léčba.

Vzácným onemocněním trpí pouze 120 lidí na celém světě a genová terapie je velice nákladná. Syndrom způsobuje nedostatečná produkce enzymu AADC – má vliv na fungování neurotransmiterů. Pacienti mají neurologické i další problémy, které mají obrovský vliv na jejich život. 

Chlapeček má naději na nový a plnohodnotný život

Pojišťovna léčbu bohužel neproplácí a rodiče Martínka se tak obrátili na portál Donio. K 26. září se připojilo již více než 220 tisíc dárců, kteří na konto Martínka poslali více než 105 milionů korun. Sama Nikol Leitgeb nemůže uvěřit, že se tomu opravdu děje a s rodiči chlapce je v kontaktu. 

„Neuměla jsem si představit situaci, ve které se Martínkova rodina nachází. Chlapeček nemá času nazbyt, lék existuje, ale není akreditovaný u nás, pojišťovna nemá jak léčbu proplatit. Jediná možnost – poprosit lidi o 100 milionů. My Češi jsme ale zvyklí pomáhat. Přispívat na sbírky už je pro spoustu z nás samozřejmost, stačilo se jen v jednu chvíli soustředit na jednu konkrétní sbírku. Pořád doufám, že se připojí nějaká větší firma nebo někdo, kdo může uvolnit větší množství peněz. Opět se mi zdá, že se nejvíc snaží ti, co mají sami málo,“ řekla pro Super.cz.

Český národ se tak ukázal v nejlepším světle a opět prokázal, že má ve zvyku pomáhat druhým. Živým příkladem je právě Martínek.

Zdroj: Super, Novinky

Pokračovat ve čtení

Oblíbené