Spojte se s námi


Technika

Revoluce v lidském myšlení: Co způsobil vynález knihtisku?

Silným impulsem pro rozvoj knih a čtení se stal vynález knihtisku v polovině 15. století. Jeho zásluhou kniha začala opouštět kláštery a dostávat se mezi širší vrstvy obyvatelstva. Lidé začali číst, vzdělávat se, mít svůj názor.

Publikováno

dne

Silným impulsem pro rozvoj knih a čtení se stal vynález knihtisku v polovině 15. století. Jeho zásluhou kniha začala opouštět kláštery a dostávat se mezi širší vrstvy obyvatelstva. Lidé začali číst, vzdělávat se, mít svůj názor.

Položme si jednoduchou otázku. Co vlastně způsobil vynález knihtisku? Citujme Jana Ámose Komenského: „Ne objevy nových světů, které přinesly národům války a utrpení, ale vynález knihtisku, který umožnil šířit vědu, víru a pokrok, by měl být považován za rozhraní staré doby od novověku.“

Dalším příkladem je citace z Martina Luthera: „Knihtisk je poslední a největší dar Boží. Bůh tak chce umožnit všem jazykům poznat původ pravé zbožnosti. Je to poslední zářící plamen před zánikem tohoto světa.“

Revoluční vynález

Otisk reliéfu byl v té době již znám (v Číně zhruba v 7. století n.l. vznikl tzv. kartáčový či deskový tisk – písmo či obrázky byly vydlabány do dřeva, na reliéf se nanesla barva, na kterou byl položen list papíru, který byl přitlačován pomocí kartáče – takto bylo dosaženo otisku).

Objev knihtisku ale byl převratný především díky rozebiratelnosti tiskové formy. Deskotisk byl totiž použitelný pouze pro jeden jediný určitý tisk. Zhotovení desky bylo pracné, zdlouhavé a po provedení tisku už nebyla k ničemu. Dalo se s ní tisknout jenom znova totéž. Na rozdíl od Gutenbergova nápadu nebyla víceúčelová.

Slavná bible

Mohučský zlatník Johannes Gensfleisch zvaný Gutenberg svým vynálezem odstartoval novou etapu dějin. Možnost vyřezat a vyrýt do kovu matrice, z nichž se odlévaly jednotlivé litery, tedy písmena, byla novinkou.

Slavným Gutenbergovým dílem je dvousvazková 42řádková bible tištěná v letech 1452 až 1455. Prvními Gutenbergovými tisky byly především kalendáře, odpustkové lístky a učebnice latiny.

Záhadná datace

Knihy vytištěné do roku 1500 se nazývají inkunábule. První knihou vytištěnou v Čechách je Kronika trojánská. Jde o český překlad knihy Guida della Collona z Mesiny z roku 1287. Rok jejího vzniku je přitom datován v závěru: „Od narozenie syna boži poczyname M CCCC LXVIII…“

Nelze ovšem vyloučit, že kniha byla vytištěna o několik let později a sazeč sázel letopočet podle rukopisu.

Italští průkopníci

Zakládání univerzit také přispívalo nutnosti tisknout knihy. Knihtisk se začal rozvíjet v Itálii. V této zemi také byly vytvořeny zásady typografické úpravy knih, které přetrvaly staletí a používají se dodnes. Bylo nezbytné uvést titul, frontispis, čili protititul s uvedením obsahu, místa, data a jména tiskaře.

Zdroje: Petr Voit, Encyklopedie knihy, Libri 2006, Pravoslav Kneidl: Z historie evropské knihy

Oblíbené