Spojte se s námi


Historie

První den nejkrvavější bitvy 1. světové války: Po 108 letech se našel autentický deník poručíka popisující střet na řece Sommě

Po 108 letech se objevil deník z 1. července 1916. V “Den velké bitvy“ zemřelo necelých 20 000 Britů. Poručík v něm popisuje prvotní optimismus, který postupně vystřídalo zoufalství. Bitva na řece Sommě je považována za jeden z nejkrvavějších konfliktů 1. světové války.

Publikováno

dne

Po 108 letech se objevil deník z 1. července 1916. V “Den velké bitvy“ zemřelo necelých 20 000 Britů. Poručík v něm popisuje prvotní optimismus, který postupně vystřídalo zoufalství. Bitva na řece Sommě je považována za jeden z nejkrvavějších konfliktů 1. světové války.

Samotná bitva na Sommě trvala 4,5 měsíce. Převážně Britové a Francouzi zde spojili své síly, aby bojovali proti Němcům. Ve stejné době probíhala i bitva u Verdunu, která ničila velké množství francouzských pluků.

Útok na Sommě měl tedy primárně stavět na britském vojsku. Muži ale neměli dostatečný výcvik, jelikož teprve nedávno byli odvedeni podle zákona o všeobecné branné povinnost. Což znamenalo i mizivé zkušenosti se zákopovou válkou.

Optimismus nahradilo zoufalství

To ale bohužel nebylo jediné neštěstí pro vojska Dohody. Němci byli o připravované akci dokonale informováni a když Britové vyrazili do útoku, čekal na ně dokonale připravený nepřítel s kulomety. Přicházely i husté bouřky, které terén přetvořily na hory bahna.

Jen během prvního dne bylo zabito 19 240 britských vojáků a více než dalších 40 tisíc zraněno. Jedná se obrovský počet, který získal prvenství v dějinách britské armády.

Předpokládá se, že během celé bitvy bylo zabito nebo zraněno více než milión mužů. Velké ztráty podryly morální rozpoložení vojsk. Porovnají-li se průběhy ostatních bitev, bylo v tomto střetu patrné, že se válčení dostalo do krize.

Útočící pěšák byl proti mohutné palebné síle z kulometů a děl bezbranný. I když se přece jen podařilo s nasazením velkého množství vojáků vytvořit v německé obranné linii díru, nepřítel byl schopen průlom rychle znovu zatarasit. Vojáci tedy neměli velký prostor na to, aby se dostali do nepřátelského území.

Krvavá bitva stála mnoho životů, ale neměla velký efekt

Vojsku se ale nakonec podařilo prolomit obrannou linii Němců. Krvavá bitva stála obě strany mnoho lidských životů a přinesla zisk pouhých 3 kilometrů. Celkový počet padlých a zraněných britských vojáků byl 420 tisíc a 205 francouzských. Německé ztráty čítaly 465 tisíc mužů.

Důsledkem této zkušenosti se následně rozvinuly a změnily armádní taktiky. Více se podporovala a ochraňovala pěchota. Pozornost směřovala ke specifičtějších cílům za použití většího množství různých zbraní a vozidel.

Bitva na Sommě má i další velké prvenství: Britové zde poprvé nasadili obrněná vozidla, tedy tanky.

Bitva dále dokázala, že je německá armáda porazitelná. Vojska Dohody tak opět získala naději, že mohou nepřítele porazit. Němcům naopak optimismus a sebedůvěra poklesla, což značilo výrazný obrat ve válce.

„Řev zbraní je neustálý.“

V aukci se objevil deník velikosti A5 poručíka Ernesta Pearsona popisující průběh prvního dne bitvy na Sommě. Vojákovy zápisky ukazují, jak byl prvotní optimismus velmi brzy nahrazen zoufalstvím nad velkým počtem padlých.

Do “Dne velké bitvy“ byly vkládány velké naděje a očekávání, ale velmi rychle se proměnil v jeden z nejhorších dnů britské vojenské historie, kde „řev zbraní je neustálý“.

Poručík byl umístěn poblíž Authuille Wood s 11. plukem Notts & Derby a podrobně popisuje útok na Němce, který začal v 7:30. O pět minut později voják píše, že u frontové linie “Bosche“ je britská pěchota (Bosche byl během první světové války posměšný výraz pro Němce).

Před bitvou byl každý voják instruován, aby nesl 220 nábojů, a bylo mu „zakázáno zastavit se a sbírat suvenýry“.

V ranních hodinách se celá situace na Sommě vyvíjela pozitivně. Poručík zaznamenal, že 16. lehká pěchota začala „střílet Němce v zákopech“. Postup se zastavil v 10:05, když deník hlásí „žádný pokrok, obě brigády zadrženy palbou ze samopalů“.

Brigáda rozmasakrována na kusy

A o něco více než hodinu později jsou již „ztráty velmi těžké“. Následuje osm hodin, kdy se Britové snaží zablokovat těžkou německou palbu, ale masakr pokračuje a voják sděluje, že je 70. pěší brigáda „rozmasakrována na kusy.“

Rozepisuje se: „8. prapor Y&L [York a Lancaster, 70. brigáda] šlo do akce 22 důstojníků a 677 OR [jiná hodnost] a vyšlo 65 OR.“ 

V současné době se v Authuille Wood nachází hřbitov Blighty Valley, kde je 1 027 hrobů. Slouží jako památník padlých vojáků. Většinou se jedná o vojáky prvního dne bitvy na Sommě. Pouze 493 hrobů je identifikováno.

Deník se prodal za 65 tisíc korun

Deník byl prodáván prostřednictvím C&T v Ashfordu v Kentu soukromým sběratelem. Aukce se uskutečnila 14. února 2024, odhadovaná cena položky byla stanovena kolem 14 tisíc až 24 tisíc korun. Vítězná nabídka se nakonec vyšplhala na 65 tisíc korun.

Matthew Tredwen, specialista z C&T, řekl pro Daily Mail: „Deník poručíka Pearsona líčí přípravy na bitvu na Sommě, události dne a její následky. První den na Sommě je mezi sběrateli ceněn, protože je to jedna z nejhistoričtějších událostí první světové války.“

Zdroj: Daily Mail, Wikipedia, cwgc.org, rozhlas.cz, idnes.cz

Oblíbené