Spojte se s námi


Historie

Prostituce jen pro ženy? Omyl, mužská prostituce má v naší historii hluboké kořeny

Historie mužské prostituce je stará, jako lidstvo samo. A i když si drtivá většina pod pojmem prostituce představí spoře oděné děvy, vystavuje se velkému omylu. Kdy a jak tedy vlastně mužská prostituce vznikla?

Publikováno

dne

Historie mužské prostituce je stará jako lidstvo samo. A i když si drtivá většina pod pojmem prostituce představí spoře oděné děvy, vystavuje se velkému omylu. Kdy a jak tedy vlastně mužská prostituce vznikla?

Mužská prostituce vznikla zřejmě již v pravěku, i když samozřejmě nebyla v takové podobě, jakou ji známe dnes. Počátek můžeme hledat u tzv. přírodních národů žijících v pravěku a to díky jejich náboženským rituálům. Právě při nich hrál hlavní roli pohlavní styk, ponejvíce mezi muži.

Mužská prostituce ve starověku

Postupem času se i mužská prostituce dočkala jakési modernizace. Už se nejednalo o rituály, ale o obyčejný sex za úplatu. Začaly se stavět nevěstince. Ty ale v té době vznikaly pouze při chrámech a výdělky se používaly k jejich provozu. Paradoxně byli muži a chlapci, kteří se věnovali prodeji svého těla, označováni za svaté. Ovšem vrcholná éra mužské prostituce měla teprve přijít.

Pedofilie & prostituce

Historie mužské prostituce nás zavedla do doby antiky. Tato éra dala světu nespočet nových poznatků. Začali se doslova rojit filozofové a mužská prostituce začala narůstat do obrovských rozměrů. A právě podle zmiňovaných filozofů se na mužskou prostituci začalo pohlížet jinýma očima. Dle nich totiž povznášela ducha. Není žádnou výjimkou, že se o prodeji mužských těl začalo psát ve velkém.

Sám Platón, velikán ve svém oboru v tehdejší době, se tohoto aktu nezříkal. Ve starověkém Řecku bylo dokonce považováno soužití dvou dospělých mužů za velice výhodné. Homosexualita prostě kvetla a stala se velmi oblíbenou kratochvílí.

Dospělým mužům se zvyšovalo nejen postavení ve společnosti, ale i jakási prestiž. A byli to právě oni, jež zaučovali a posléze podporovali mladé chlapce, kteří dokonce mohli žít v domech svých učitelů. I tehdy se ovšem hledělo na tenkou hranici mezi prostitucí a pedofilií. Úsměvný na tom je fakt, že hranice pro pedofilii byla posunuta na sedmý rok chlapcova života. Pokud hoch dosáhl tohoto věku, už se prostě o pedofilii nejednalo.

Mužská prostituce v starověkém Římě

Homosexuální prostituce se přenesla z Řecka do Říma. Ovšem s tím rozdílem, že zde se už nejednalo o náboženský podtext, ale prostě brali tento akt jako běžné chování, jako lidskou potřebu. Nejzajímavější je fakt, že mužští prostituti co se počtu týká, několikanásobně převyšovali počet prostitutek. Ve starověkém Římě si dokonce vedli jakousi registraci všech lidí provozující staré řemeslo.

Příchod křesťanství

S příchodem křesťanství se prostituci přestalo dařit. I když samozřejmě nezanikla. Křesťané zavedli pro prostituci přísnější normy, začala se hodně omezovat. Na mužskou prostituci se začalo pohlížet jako na něco hodně zvrhlého.

Začal se propagovat heterosexuální vztah a homosexualita začala pomalu ustupovat do pozadí. Došlo dokonce i na zdanění mužské prostituce. Konečnou tečku za tímto řemeslem učinil papež Theodosius l. Jeho příkaz zněl jasně: zákaz mužské prostituce. V případě neuposlechnutí hrozil proviněnému trest smrti upálením.

Středověk a prostituce

Za éry středověku bylo doslova tabu hovořit veřejně o heterosexualitě, natož o homosexualitě. I když ani v této době se nedá říct, že by vymizeli muži nebo ženy provozující toto řemeslo. Byli si však vědomi toho, že v případě jejich dopadení a usvědčení následovaly velmi kruté tresty. Jejich vidina dokázala výrazně snížit počet prostitutek a prostitutů.

Boom prodeje těla přineslo až 18. století. Tehdy se začaly na ulicích bohužel objevovat mnohdy i děti. Za výdělkem je posílali jejich rodiče, když už neměli jinou volbu získání peněz pro obživu.

Že se ve středověku rozmáhaly pohlavní nemoci, snad není ani potřeba připomínat. Ale to už je jiná kapitola.

Zdroje: Lifee, iDnes, Dotyk, Český rozhlas

Oblíbené