Spojte se s námi


Různé

Projekt BanalFatal! se zasazuje o zvyšování bezpečnosti ve školách. Hlavním cílem je prevence úrazů míchy

Nový projekt „BanalFatal! “, který představila Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s, se snaží o radikální změnu ve školní prevenci úrazů míchy.  Využívá moderní dotykové tabule od firmy ÁMOS vision, jenž nahrazují tradiční tabule a umožňují jednoduší přístup k informacím o bezpečnosti. Projekt vznikl s cílem informovat žáky a širokou veřejnost o rizicích normálních aktivit, které mohou mít nezvratný účinek, jako jsou skoky do vody či lezení do výšek a další. Zakladatel ÁMOS vision, Richard Prajsler, osobně podporuje iniciativu firmy, jelikož sám je inspirován vlastní zkušeností s téměř fatálním úrazem. Nová technologie nejen modernizuje výuku, ale i poskytuje žákům efektivní nástroj k prevenci rizikového chování.

Publikováno

dne

Nový projekt „BanalFatal! “, který představila Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s, se snaží o radikální změnu ve školní prevenci úrazů míchy.  Využívá moderní dotykové tabule od firmy ÁMOS vision, jenž nahrazují tradiční tabule a umožňují jednoduší přístup k informacím o bezpečnosti. Projekt vznikl s cílem informovat žáky a širokou veřejnost o rizicích normálních aktivit, které mohou mít nezvratný účinek, jako jsou skoky do vody či lezení do výšek a další. Zakladatel ÁMOS vision, Richard Prajsler, osobně podporuje iniciativu firmy, jelikož sám je inspirován vlastní zkušeností s téměř fatálním úrazem. Nová technologie nejen modernizuje výuku, ale i poskytuje žákům efektivní nástroj k prevenci rizikového chování.

Česká asociace paraglegiků – CZEPA z.s, přivedla na svět nový projekt s názvem „BanalFatal!“. Projekt se zaměřuje na prevenci úrazů míchy a páteře.  Spolu s firmou ÁMOS vision se tento projekt věnuje školám po celé České republice prostřednictvím moderních dotykových tabulí. Ty nahrazují tradiční školní nástěnky a umožňují jednoduší a rychlý přístup ke všem informacím ohledně následku a prevenci.

Projekt BanalFatal! a jeho cíle a školství

Projekt BanalFatal! Vznikl v roce 2014 s cílem poučit svět o rizicích s běžnými situacemi, jenž mohou mít trvalé následky. Projekt se zaměřuje především a žáky II. Stupně ZŠ a účastní se i aktivit na dětských táborech. Cílem je snížit počet úrazů páteře při sportech jako jsou skoky do vody, lezení do výšek a další.

Dotykové tabule tzv. ÁMOSky, které vyvinula firma ÁMOS vision, ukazují novou formu komunikace ve školství. Nahrazují pomalu tradiční tabule a poskytují žákům i učitelům přístup k velkému množství informací. Na tabulích se nalezne nejen rozvrh hodin ale i dopravní spojení, možnost stáží a další – vše je dostupně jedním kliknutím.

Školy přijímají novou technologii s nadšením. Tabule ÁMOSky nejen modernizují výuku, ale i poskytují efektivní nástroj pro šíření preventivních informací. Zajímavostí je že tabule se pomalu instalují i do domovů pro seniory.

Zkušenosti zakladatele ÁMOS vision s BanalFatal!

Zakladatel firmy ÁMOS vision, Richard Prajsler se osobně zapojuje do podpory projektu BanalFATAL!. Jeho vlastní zkušenost s téměř trvalým úrazem v minulost ho motivuje k podpoře této iniciativy. Richard považuje moderní technologie za hlavního spojence v jakékoliv prevenci pro mladé lidi.

 Richard nám prozradil své zkušenosti „Máme v rodině tento fatální úraz a možná i proto mám osobně velký respekt k tomuto riziku. Ale nebylo tomu tak vždy. Dokonce jsem díky své mladistvé nerozvážnosti, kdy jsem se chtěl vytáhnout, co dokážu na lyžích, vylétl ze sjezdovky, dopadl na zem a mezi nohama mi trčel pařez. Stačilo 20 centimetrů – a mohlo to dopadnout zle. Po této zkušenosti jsem už byl mnohem opatrnější. A několikrát mě tento zážitek doslova probudil ze sna.“.

Důležitost prevence a osvěty BanalFatal!

Koordinátorka projetku BanalFatal! Marta Kupets věří „Zavčasu, tedy před začátkem letních prázdnin, se nám jevil jako skvělý nápad začít spolupracovat s ÁMOS vision. Spojení prevence úrazů a moderní technologie považuji prostě za efektivní formu zesílení našeho sdělení. Jednoduché sdílení informací o tom, co můžou způsobit skoky do vody, triky na kole nebo parkurové kotrmelce – tedy v lepším případě skončit na vozíku. Věřím, že to zafunguje a že se hodně mladých lidi zamyslí a zváží, jestli získaný adrenalin stojí za vysoké riziko celoživotního postižení. “. Projekt nejen varuje před rizikovým chováním, ale také vysvětluje, jak jednoduché aktivity mohou mít tragické nezvratné následky.  

Hlavním patronem projektu BanalFatal! je známý Český herec Hynek Čermák(51 let), který pomocí interaktivních tabulí tzv. Ámosek osobně sděluje poselství o prevenci rizikového chování u mladých lidí.

Kontaktní informace

Pro více informací o projektu BanalFatal! A dalších aktivitách České asociace paraplegiků – CZEPA navštivte https://czepa.cz/ či napište email na [email protected].

zdroj: Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s., Marta Kupets – koordinátorka projektu BanalFatal!

Oblíbené