Spojte se s námi


Různé

Volby do europarlamentu 2024: Co byste měli vědět 

V červnu 2024 se budou konat volby do Evropského parlamentu, které rozhodnou o složení nejvýznamnějšího zákonodárného orgánu Evropské unie. Kdy a jak se budou konat? Kdo může volit a být volen? Jaké jsou hlavní politické síly a témata? Odpovědi na tyto otázky a ještě mnohem více se dozvíte v tomhle článku.

Publikováno

dne

V červnu 2024 se budou konat volby do Evropského parlamentu, které rozhodnou o složení nejvýznamnějšího zákonodárného orgánu Evropské unie. Kdy a jak se budou konat? Kdo může volit a být volen? Jaké jsou hlavní politické síly a témata? Odpovědi na tyto otázky a ještě mnohem více se dozvíte v tomhle článku.

Kdy a jak se volby budou konat?

Volby do Evropského parlamentu se konají každých pět let, od čtvrtka do neděle, obvykle v prvním celém červnovém týdnu. Termín volby stanovuje Rada EU v souladu s unijním aktem o volbách. Pro rok 2024 byl termín stanoven na 6. až 9. června. 

V každé členské zemi se volby konají podle vnitrostátních pravidel, která však musí respektovat zásady demokratického a přímého zastoupení. V České republice se volby konají ve dvou dnech, v pátek od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00. Voliči mohou volit pouze v místě svého trvalého bydliště, pokud si nezažádají o vydání voličského průkazu, který jim umožní volit kdekoli v ČR. Voliči mohou také volit v zahraničí nebo v jiné zemi EU, pokud splní podmínky pro registraci.

Voliči vybírají ze seznamu kandidátů, které navrhují politické strany, hnutí nebo koalice. V ČR je potřeba, aby kandidátní listina získala alespoň 5% platných hlasů, aby se podílela na rozdělení mandátů. Voliči mohou na listině své strany udělit přednostní hlasy až dvěma kandidátům. ČR má v europarlamentu 21 křesel, která se rozdělují podle zásady poměrného zastoupení.

Kdo může volit a být volen? 

K volbám se mohou zúčastnit všichni občané ČR starší 18 let, kteří mají plnou svéprávnost a nejsou vyloučeni z volebního práva. Stejně tak se mohou zúčastnit i občané jiných zemí EU, kteří mají v ČR trvalý nebo přechodný pobyt, pokud se zaregistrují na úřadu v místě bydliště.

Kandidovat mohou občané ČR starší 21 let, kteří mají plnou svéprávnost a nejsou vyloučeni z volebního práva. Kandidovat mohou také občané jiných zemí EU, kteří mají v ČR trvalý nebo přechodný pobyt, pokud splní podmínky pro registraci a nekandidují současně v jiné zemi EU. Kandidáti musí být navrženi politickou stranou, hnutím nebo koalicí, která musí složit zálohu ve výši 15 000 eur.

Jaké jsou hlavní politické síly a témata?

V Evropském parlamentu jsou zastoupeny různé politické skupiny, které sdružují europoslance podle jejich ideologické orientace. Největší skupinou je Evropská lidová strana (EPP), která zastupuje pravý střed a křesťanskou demokracii. Druhou největší skupinou je Progresivní aliance socialistů a demokratů (S&D), která zastupuje levý střed a sociální demokracii. Třetí největší skupinou je Obnovme Evropu (RE), která zastupuje liberální a proevropské síly.

Dalšími významnými skupinami jsou Zelení/Evropská svobodná aliance (Greens/EFA), která zastupuje zelené a regionalistické síly, Identita a demokracie (ID), která zastupuje nacionalistické a euroskeptické síly, Evropská konzervativní a reformní strana (ECR), která zastupuje konzervativní a suverenistické síly, a Evropská levice (EL), která zastupuje radikální levicové síly.

Volby do Evropského parlamentu jsou důležitou příležitostí pro občany EU, aby vyjádřili svůj názor na směr, kterým se má Evropa ubírat, a aby ovlivnili její politiky a priority. Volbami také volíme předsedu Evropské komise, který je navrhován Evropskou radou na základě výsledků voleb a musí být schválen Evropským parlamentem. Volbami také volíme členy dalších evropských orgánů, jako je Evropský veřejný ochránce práv, Evropský inspektor ochrany údajů nebo Evropský účetní dvůr.

Volby do Evropského parlamentu jsou tedy příležitostí, jak ovlivnit budoucnost Evropy a její místo ve světě. Pokud chcete využít svého hlasu, nezapomeňte se zúčastnit voleb 6. až 9. června.

Zdroj: elections.europa.eu, consilium.europa.eu, mvcr.cz, irozhlas.cz

Oblíbené