Spojte se s námi


Novinky

Stále více trestných činů se odehrává na internetu, kriminalita ale obecně klesá

Nejvyšší státní zastupitelství přišlo s výroční zprávou, ve které uvedlo, že v roce 2021 ubylo trestných činů, což svědčí o pokračujícím trendu klesající kriminality. Zajímavostí je, že stále více prohřešku se odehrává na internetu.

Publikováno

dne

Nejvyšší státní zastupitelství přišlo s výroční zprávou, ve které uvedlo, že v roce 2021 ubylo trestných činů, což svědčí o pokračujícím trendu klesající kriminality. Zajímavostí je, že stále více prohřešku se odehrává na internetu.

V roce 2021 bylo dle Nejvyššího státního zastupitelství zahájeno necelých 170 tisíc trestních řízení, což je oproti předchozímu roku pokles o 13 tisíc. Svému obvinění muselo před soudem čelit téměř 60 tisíc lidí.

Tato statistika značí o pokračujícím trendu klesající kriminality. Nejedná se o nikterak překvapivé zjištění, počet trestných činů totiž ovlivnilo hned několik faktorů.

Prvním z nich je pandemie koronaviru spolu s vládními opatřeními. Ty omezily pohyb osob, což má za důsledek také úbytek počtu trestných činů. Kvůli covidu a personálnímu náporu se také událo více trestných činů, které se policejnímu orgánu nepodařilo odhalit.

Další faktor je čistě právní. Od října 2020 totiž nabyla účinnosti novela trestního zákoníku, jež zvýšila hranici minimální způsobené škody na 10 tisíc korun. Pokud byla způsobena škoda nižší, skutek se nekvalifikuje jako trestný čin.

Stále více trestných činů se momentálně odehrává na internetu. Pro policii to znamená větší zátěž, jelikož na internetu jsou pachatelé hůře odhalitelní. Zároveň pak policii schází schopní lidé, kteří by tyto případy mohli řešit.

Co se týče konkrétních trestných činů, tím nejběžnějším byla krádež. Dalšími častými trestnými činy bylo maření úředního rozhodnutí a ohrožení pod vlivem návykové látky. Společně tyto trestné činy představují 60 procent celkové kriminality.

Zdroje: Novinky, Zpráva Nejvyššího státního zastupitelství

Oblíbené