Spojte se s námi


Cestování

Soud zrušil povinnost vyplňovat příjezdový formulář

Publikováno

dne

Městský soud v Praze od příští středy zrušil nařízení, které ukládalo povinnost vyplnit příjezdový formulář při návratu z ciziny. Soud spatřil v nařízení závažné nedostatky a vyzval ministerstvo k nápravě.

Soud v jedné z výtek ministerstvu uvedl to, že lze formulář vyplnit pouze elektronicky. I když to jistě je určitě zjednodušení při sběru dat, ne každý má v Česku internet a tudíž ne každý může příjezdový formulář vyplnit.

Z technického hlediska je problémem i to, že nařízení nereaguje na situace, kdy je problém s jeho odesíláním nebo naopak s doručením potvrzení. Jak se tato situace řeší, nařízení nestanovuje.

Jako další pochybení soud spatřuje v povinnosti vyplňování příjezdového formuláře naočkovanými lidmi. Ti se díky očkování vyhnou karanténě a nařízení pak neuvádí, proč tato povinnost dopadá i na ně a jak s jejich údaji nakládá.

A nakonec ministerstvo dle soudu nesprávně požaduje vyplnění příjezdového formuláře i ze zelených zemí, kde je riziko nákazy velmi nízké.

Vzhledem k tomu, že výše uvedené body ministerstvo v nařízení dostatečně nevysvětlilo, soud toto nařízení zrušil. Ministerstvo má nyní čas vypracovat nové nařízení a odstranit nedostatky, které mu ve svém rozhodnutí vytkl soud.

Zdroj: Novinky.cz, Rozsudek Městského soudu v Praze

Oblíbené