Spojte se s námi


Lifestyle

Proč jsou ideologie nebezpečné? Uznávaní psychologové označili zásadní důvody, názorným příkladem je komunismus

Proč jsou ideologie jako takové nebezpečné? Je to totiž něco, co kompletně vše značně zjednodušuje a jsou příliš nestabilní, zejména tedy v politickém prostředí. V tomto článku si pojmenujeme všechny zásadní faktory, proč bychom se měli ideologiím a ideologům spíše vyhýbat.

Publikováno

dne

Proč jsou ideologie jako takové nebezpečné? Je to totiž něco, co kompletně vše značně zjednodušuje a jsou příliš nestabilní, zejména tedy v politickém prostředí. V tomto článku si pojmenujeme všechny zásadní faktory, proč bychom se měli ideologiím a ideologům spíše vyhýbat.

Ideologie jsou z psychologického hlediska a historického kontextu nesmírně zajímavé. S opravdu velkou dávkou objektivity můžeme říci, že nespočet jedinců je dnes vyloženě ideologicky slepých.

Hledáte při rozhovoru s někým, s kým nesouhlasíte, způsoby, jak ho popudit? Říkáte záměrně něco, abyste se dostali do rozporu? Neberete kvůli svému politickému názoru vůbec ohled na srdce člověka?

Pokud odpovíte ano, pak jste ideologicky zaslepení. Známý historik Morris Berman jednou řekl následující. „Idea je něco, co máte, ideologie je něco, co má vás“. V dnešním online světě se setkáváme se s jedinci tak ideologicky zaslepenými, že ignorují základní problémy.

Vlákno na platformě zvané Quora například hovoří o tom, že pokud k nějakému problému přistupujeme s ideologickým myšlením, vidíme jen okraje a detaily, které tomuto myšlení odpovídají.

Tím pádem pochopitelně omezují počet možností, které lze pro daný problém zvážit. Obecně se často o ideologii hovoří tak, že je to zejména věc fanatiků. A to také proto, že obvykle vycházejí z falešné premisy a dogmaticky se jí drží navzdory důkazům o opaku.

Ideologie je o to nebezpečnější v politickém prostředí

Autor na Quoře píše také o tom, že ideologie jsou tak dobré nebo špatné, jak dobří jsou ti, kdo je uplatňují a spravují. S výjimkou toho, že nejlepší jsou ty ideologie, které jsou dostatečně pružné, aby umožňovaly vývoj, změny a reakce na nepředvídané události.

Každopádně faktem je, že může být ve své podstatě velice nebezpečná, a to především v politickém prostředí. Pro nějaký příklad vlastně nemusíme chodit daleko.

„Například komunismus čerpal z příběhu o Izraelitech v Egyptě, který vypráví o zotročené společenské třídě, bohatých tyranech, lidovém vůdci, který podobně jako Lenin odejde za hranice, žije mezi otroky a pak je převede do zaslíbené země (tou je v případě komunismu utopická diktatura proletariátu),“ píše se v knize 12 pravidel pro život od uznávaného filozofa a psychologa Jordana B. Petersona.

Kniha ideologie definuje jako jednoduché myšlenky převlečené za vědu či filozofii, které nabízejí prosté odpovědi na složité otázky života. Ideologové pak mají být lidé, kteří předstírají, že vědí, jak svět vylepšit a zdokonalit, přestože si nedokážou udělat pořádek ani ve vlastním niterném chaosu.

„Ideologie jsou náhražky za opravdové vědění a ideologové jsou vždy nebezpeční, pokud se dostanou k moci, protože jejich prostoduché všeléky nemohou postihnout složitost reálného světa,“ píše v předmluvě výše zmíněné knihy Dr. Norman Doidge.

Lewis Feuer, další významný profesor z Torontské univerzity, ve své knize Ideology and the Ideologists sleduje, jak ideologie přejímají a upravují náboženské příběhy, které chtějí nahradit, ale zbavují je přitom jejich narativní a psychologické hloubky.

Zdroje: Jordan B. Peterson – 12 pravidel pro život, YouTube, Quora

Oblíbené