Spojte se s námi


Ekonomika

O českém bezdomovectví se píše už i v zahraničních médiích. Lidé bez přístřeší jsou postrachem hlavně pro turisty

Lidí bez přístřeší, obecně nazývaných bezdomovci, přibývá po celém světě. Jedná se o závažný sociální problém, který se nevyhýbá ani České republice. Podle The Gurdian má Česko nejvyšší míru bezdomovectví ve východní a střední Evropě. Přesný počet osob bez domova zjistit nelze, protože podle ČSÚ se jedná o specifickou skupinu lidí.

Publikováno

dne

Lidí bez přístřeší, obecně nazývaných bezdomovci, přibývá po celém světě. Jedná se o závažný sociální problém, který se nevyhýbá ani České republice. Podle The Gurdian má Česko nejvyšší míru bezdomovectví ve východní a střední Evropě. Přesný počet osob bez domova zjistit nelze, protože podle ČSÚ se jedná o specifickou skupinu lidí.

Tisíce lidí bez střechy nad hlavou

S problematikou lidí na okraji společnosti, kterým chybí přístřeší nad hlavou, se na stránkách novin často nesetkáme. Denní tisk plní zprávy jiného typu. Přesto všechno stálo deníku The Guardian za to vypravit do Prahy redaktora, který se o tématiku českého bezdomovectví zajímal.

Je to i kvůli tomu, že naše hlavní město patří k turisticky atraktivním místům, hojně navštěvovaným také cizinci. A ti se bohužel s bezdomovci na ulici přímo setkávají. Nejsou jen v Praze, zejména v okolí Hlavního nádraží, ale osoby bez přístřešku žijí všude v republice.

V roce 2019 provedl Výzkumný ústav práce a sociálních věcí sčítání osob bez domova v České republice. V dubnu 2019 u nás žilo 23 830 osob bez střechy nad hlavou, z toho byly 2 600 osob mladších 18 let. Z 80 % osob bez domova jsou muži. Více než polovina byly bez domova 6 a více let a 39 % osob bez domova se na ulici dostalo ve svém životě nejméně třikrát. Mezi lidmi přespávajícími venku je třetina bez domova více než deset let. Co se zjištěného počtu lidí osob bez domova týká, je pravděpodobné, že toto číslo se od roku 2019 mohlo ještě zvýšit.

The Guardian

Pomoc v nouzi

Armáda spásy je organizace, která poskytuje pomoc nejpotřebnějším, uvedla na svém webu, že častou příčinou bezdomovectví bývá dušení choroba. Osmdesát procent lidí bez přístřešku k tomuto způsobu života psychické potíže přivedly. A rovných sto procent bezdomovců se s nějakou formou psychického traumatu již setkalo. Je to alarmující číslo.

Stát se bezdomovcem, zejména v současné době, není nic tak moc složitého. Stačí nezaplacené dluhy třeba za nájem, které narostly do obřích rozměrů, a na problémy s bydlením máte zaděláno. Hodně bezdomovců je závislými osobami – na alkoholu, drogách, hazardních hrách. Své polínko do ohně si přiložila i nedávná pandemie Covidu-19, která mnohé lidi připravila o zaměstnání, a tím i o pravidelný příjem.

Pro lidi bez domova Armáda spásy nabízí pomoc v několika rovinách – pomocí práce v terénu, poskytnutím nocleháren, nízkoprahovými denními centry či azylovými domy. V bývalém Československu začala pracovat už v roce 1919. Po druhé světové válce byla její činnost ukončena, protože nehrála do karet tehdejšímu nově vzniklému socialistickému režimu. K obnovení poskytování pomoci Armádou spásy došlo opět na počátku 90. let minulého století.

Co dělá česká vláda v oblasti bezdomovectví

Problematika lidí bez domova patří do pole působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. To vypracovalo Strategii sociálního začleňování 2021-2030, jež se mimo jiné zabývá i otázkami bezdomovectví.

Zdroj: theguardian.com, mpsv.cz, armadaspasy.cz

Oblíbené