Spojte se s námi


Historie

Největší katastrofy: Útok na Pearl Harbor

Pearl Harbor je americká námořní základna poblíž Honolulu, která se 7. prosince 1941 stala dějištěm ničivého útoku japonských vojsk. Těsně před osmou hodinou ranní onoho nedělního rána začal masakr, dnes známý jako Útok na Pearl Harbor.

Publikováno

dne

Pearl Harbor je americká námořní základna poblíž Honolulu, která se 7. prosince 1941 stala dějištěm ničivého útoku japonských vojsk. Těsně před osmou hodinou ranní onoho nedělního rána začal masakr, dnes známý jako Útok na Pearl Harbor.

Proč k útoku došlo?
Útok na Pearl Harbor byl překvapením, ale ve skutečnosti se k válce mezi Japonskem a USA schylovalo již několik desetiletí.

Spojené státy byly obzvláště nespokojené se stále agresivnějším postojem Japonska vůči Číně. Japonská vláda se domnívala, že jediným způsobem, jak vyřešit své hospodářské
a demografické problémy, je expandovat na území svého souseda a ovládnout jeho dovozní trh. Za tímto účelem Japonsko v roce 1937 vyhlásilo Číně válku, která vyústila v tzv. Nankingský masakr a další zvěrstva.

Američané na tuto agresi reagovali hospodářskými sankcemi a obchodním embargem. Zdůvodnili to tím, že bez přístupu k penězům a zboží, zejména k základním dodávkám, jako je například ropa, bude Japonsko muset omezit svou expanzivní politiku.

Sankce však Japonce přiměly k většímu odhodlání zůstat na svém. Během několikaměsíčních jednání mezi Tokiem a Washingtonem žádná ze stran neustoupila. Zdálo se, že válka je téměř nevyhnutelná.

Proč zrovna Pearl Harbor?
Tato základna se nachází poblíž středu Tichého oceánu, zhruba 3200 km od americké pevniny a asi 6400 km od Japonska. Nikdo nevěřil, že by Japonci zahájili válku útokem na takto vzdálené místo.

Američané byli navíc přesvědčeni, že případný japonský útok se odehraje v některé z (relativně) blízkých evropských kolonií v jižním Pacifiku, např. v tehdejší Nizozemské východní Indii, Singapuru nebo bývalé Indočíně.

Protože američtí vojenští představitelé neočekávali útok tak blízko domova, byla námořní zařízení v Pearl Harboru relativně nechráněná. Téměř celá Tichomořská flotila kotvila kolem Fordova ostrova v přístavu a stovky letadel se tísnily na přilehlých letištích. Pro Japonce byl tedy Pearl Harbor velmi snadným cílem.

Kolik obětí padlo?
Při útoku na Pearl Harbor zahynulo zhruba 2403 amerických příslušníků, včetně námořníků, vojáků a civilistů. Kromě toho bylo zraněno cca 1178 osob. Ze strany Japonska zahynulo zhruba 129 japonských vojáků.

Polovina mrtvých v Pearl Harboru byla zabita na lodi USS Arizona. Dnes tato potopená bitevní loď slouží jako památník všem Američanům, kteří při útoku zahynuli.

Dopad útoku
Nejdůležitějším důsledkem útoku na Pearl Harbor bylo samozřejmě americké vyhlášení války Japonsku. To se sice očekávalo, ale Japonsko se domnívalo, že USA vstoupí do války
s ochromeným námořnictvem. Navzdory snahám o bombardování 7. prosince, nebylo námořnictvo Spojených států zdaleka tak omezeno, jak se předpokládalo.

Většina bitevních lodí, které byly během útoku poškozeny, byly znovu vyproštěny na břeh
a opraveny, aby se zapojily do války a bitev v celém Tichomoří.

Vtažením Spojených států do druhé světové války – „probuzením spícího obra“ – se Japonci zapojili do boje s hrozivým nepřítelem, který nakonec vedl k jejich úplné porážce v roce 1945.

Pravděpodobně nejničivějším důsledkem Pearl Harboru pro Japonsko však bylo svržení dvou atomových bomb na města Hirošima a Nagasaki. Odhady se značně liší, ale nejméně 100 000 lidí zahynulo okamžitě – a další nejméně stejný počet zemřel v následujících měsících – na různé následky tohoto hrozivého útoku.

Zdroje: Pearlharbor.org, History.com, Nationa Geographic

Oblíbené