Spojte se s námi


Historie

Marie Terezie se odmítla nechat korunovat císařovnou. Měla se bát poklesu autority

O Marii Terezii se někdy mluví jako o rakouské císařovně, jde ale o chybnou zkratku. Marie Terezie měla mnoho titulů, byla samozřejmě rakouskou arcivévodkyní nebo českou i uherskou královnou, ale císařskou korunu si na hlavu nikdy neposadila.

Publikováno

dne

Marie Terezie je někdy považována za rakouskou císařovnu, jde ale o chybnou zkratku. Marie Terezie měla mnoho titulů, byla samozřejmě rakouskou arcivévodkyní nebo českou i uherskou královnou, ale císařskou korunu si na hlavu nikdy neposadila.

Císař František Štěpán Lotrinský

František Štěpán Lotrinský (1708-1765) je často vnímám „jenom“ jako manžel Marie Terezie. Právě ona byla dcerou císaře a zdědila všechnu moc nad říší, zatímco František Štěpán se do rodiny pouze přiženil.

Ovšem byl to on, kdo získal císařskou korunu Svaté říše římské. Ženy totiž podle tehdejšího práva nesměly usednout na císařských trůn jako vládnoucí panovnice. Marie Terezie tedy být korunována nesměla, přestože teoreticky měla na tento titul nárok.

Logickou úvahou volba padla na jejího manžela. Po určitých komplikacích byl František Štěpán zvolen císařem. Korunovace se uskutečnila v roce 1745.

Úloha Františka Štěpána v historii habsbursko-lotrinské dynastie i světa byla obecně zásadnější, než se nám dnes zdá, a plně doceněn už možná nebude nikdy. Přinejmenším bychom si však měli uvědomovat, že jde o jednoho z císařů, což už samo o sobě znamená důležitou roli ve světových dějinách.

Marie Terezie nechtěla ztratit autoritu

Logicky se nabízela varianta, že jakmile bude František Štěpán korunován císařem, dostane svou korunu i Marie Terezie, jakožto jeho manželka, a stane se tak císařovnou.

Panovnice však tuto možnost odmítla. Dodnes není zřejmé proč. Je možné, že se domnívala, že by tím utrpěla její autorita. Zatímco dosud byla vládnoucí arcivévodkyní a korunovanou královnou, která vládla celé říši, najednou by se stala „pouhou“ manželkou císaře.

Vést ji k tomuto rozhodnutí mohly i další důvody. Výsledek však byl jednoznačný. Nejmocnější žena Evropy císařskou korunu nikdy nepřijala a slavnostní korunovace se účastnila jen jako host. Ten den patřil Františku Štěpánovi. Možná to byl jeden z mála dnů v jeho životě, kdy hrál hlavní roli a nestál ve stínu své manželky.

Zdroj: stoplusjednicka.cz, ct24.cz

Oblíbené