Spojte se s námi


Zajímavosti

Lidmi uctívaný Imhotep. Byla tato historická postava skutečná? 

Tohoto vizionáře své doby, který se objevil ve filmovém průmyslu, nevylíčili v zrovna pozitivním světle. Film ho představil jako člověka s magickými schopnostmi a touhou po moci. Ve skutečnosti byl Imhotep mnohostranně talentovaný. Byl knězem, stavitelem, soudcem a rádcem krále. Ale jaký byl vlastně jeho pravý charakter?

Publikováno

dne

Tohoto vizionáře své doby, který se objevil ve filmovém průmyslu, nevylíčili zrovna v pozitivním světle. Film ho představil jako člověka s magickými schopnostmi a touhou po moci. Ve skutečnosti byl Imhotep mnohostranně talentovaný. Byl knězem, stavitelem, soudcem a rádcem krále. Ale jaký byl vlastně jeho pravý charakter?

Pojďme se podívat na fascinující postavu jménem Imhotep. V překladu z egyptštiny to znamená „Vítaný“ nebo dokonce „Ten, který přichází v míru“. Stal se knězem boha slunce Ra v Héliopoli, ale u tohoto postavení jen nezůstal. Imhotep byl i lékařem, rádcem faraona a zručným věštcem. Tento muž byl opravdovým géniem své doby a patřil mezi největší mudrce starověkého Egypta, žijící v době 3. dynastie.

Imhotep si získal věhlas nejen svými stavebními dovednostmi, ale také svým významem v egyptské kultuře a náboženství. Jeho úspěšná práce na Stupňovité pyramidě pro faraona Džosera v Sakkáře ho povýšila na význačného stavebníka své doby. Avšak jeho kult se později rozvinul. V té době Imhotepa považovali za jednoho z bohů, zejména boha lékařství a moudrosti.

Jeho transformace v božskou postavu byla výsledkem uctívání jeho výjimečných dovedností a pozitivního vlivu na egyptskou společnost. Imhotepa považovali za patrona lékařů a spojovali s uzdravením a moudrostí. Jeho postavení mezi bohy ukazuje, jak mocným a respektovaným jedincem se v egyptském starověku stal.

Byl skutečný?

Archeologové dlouho měli své pochybnosti ohledně Imhotepa, protože jim chyběly konkrétní důkazy o jeho existenci. To se změnilo, až když objevili kamenný podstavec s Imhotepovým jménem a tituly, přímo v areálu Džosera. Tento nález se stal jakýmsi průlomem, který nám potvrdil, že Imhotep nežil jen jako pouhá legenda, ale byl skutečnou osobou z historie.

Dalším důkazem Imhotepovy historické existence je nápis na zdi nedokončeného pyramidového komplexu Džoserova nástupce Sechemcheta (datovaného do doby vlády přibližně 2565–2559 př. n. l.).

Je docela pozoruhodné, že o tak významné postavě existuje tak málo historických záznamů z doby, kdy žil. Mimo zmíněný nápis na faraonově sošce jsou jediné stopy po Imhotepovi několik málo fragmentů, které objevili během archeologických vykopávek.

Nápisy, které máme k dispozici, nám bohužel neposkytují přímé informace o Imhotepově životě, protože se jeho jméno nikdy přímo nespojovalo s tituly. To znamená, že badatelé musí spoléhat na omezené důkazy při pokusu rekonstruovat jeho životní příběh.

Je velká pravděpodobnost, že Imhotep začal svou kariéru v oblasti stavebnictví na konci 2. dynastie, když vládl panovník Chasechemuej kolem let 2734/2684–2707/2657 př. n. l. Jako jeden z prvních začal svým inženýrům dávat úkoly na stavbu kamenných budov, ačkoli to bylo tehdy ještě v menším měřítku. Mezi těmito stavbami se nachází svatyně v Hierakonpoli, kterou částečně postavili z červené žuly, a také jeho kamenná hrobka v Abydu. Kolem roku 2635 př. n. l. Chasechemuej zemřel.

Odborník s mnoha znalostmi

V mládí Imhotep studoval v takzvaném „Domě života,“ kde se nejenom učil matematiku, geografii, historii, lékařství, ale i filozofii a umění. Nicméně, co ho skutečně proslavilo, byly jeho inovace v oblasti architektury.

Historické prameny bohužel nedávají přesný údaj o Imhotepově narození ani smrti, ale víme, že žil a pracoval i za vlády posledního faraona 3. dynastie jménem Hunej, který vládl přibližně v letech 2690-2670 př. n. l. V pozdější fázi svého života se Imhotep stal de facto prvním vezírem v Egyptě, i když za jeho doby tento oficiální titul ještě neexistoval.

Tato role se oficiálně zavedla mnohem později, za vlády faraona Snofrua z 4. dynastie, který vládl přibližně v letech 2543–2510 př. n. l. Nicméně Imhotep vykonával všechny úkoly, které s touto funkcí později souvisely, i když v jeho době ještě neměla oficiální název.

Imhotep stál v čele centrální státní správy, dohlížel na důležité státní záležitosti a měl autoritu nad státními úředníky, kteří prováděli jeho pokyny v jednotlivých oblastech Egypta. Měl také významnou roli v soudnictví, kde předsedal šesti důležitým královským soudním tribunálům. Kromě toho byl zodpovědný za správu státní pokladny a péči o zemědělství.

Džoserova pyramida

Díky Imhotepovi máme úžasný památný komplex v Sakkáře, a jeho Stupňovitá pyramida je první velkou kamennou stavbou v Egyptě. Imhotep byl skvělý architekt, který tímto dílem zanechal nezapomenutelnou stopu v historii.

Stupňovitá pyramida postupně nahradila původní cihlové mastaby a stala se inspirací pro faraony 4. dynastie. Tito faraoni nejenom zdokonalovali tento model, ale také vytvořili tři z největších pyramid v Gíze. Imhotep by tak mohl být považován za jednoho z nejmocnějších mužů své éry, jehož odkaz pokračoval v egyptské architektuře a stavbách.

Vypracoval se na vrchol

Původně se Imhotep živil jako řemeslník, vyrábějící složité kamenné nádoby. Jak se dostal na tak významné místo, zda vlastními zásluhami nebo díky vyšší moci, zůstává otázkou spekulací. Někteří egyptologové tvrdí, že mohl být synem faraona Džosera, ale to zatím nelze potvrdit a pravděpodobně se to nikdy nedozvíme.

Je fascinující, jak i v dnešní době stále přetrvávají spojení Imhotepa s nadpřirozenými schopnostmi a tajným věděním, podobně jako tomu bylo v minulosti. Přestože byl záhadnou postavou, byl zároveň vynikajícím řemeslníkem, jehož dovednosti zanechaly v oblasti egyptské architektury a stavitelství trvalý odkaz.

Zdroje: Britannica, EnigmaPlus, egyptologie

Oblíbené