Spojte se s námi


Různé

Lidé mohou vnímat umělou inteligenci jako nového Boha. Může za to lidská schopnost navazovat blízký vztah i s neživými počítači

Publikováno

dne

Profesor designu a inovací na Nottingham Trent University, Lars Holmquist, nedávno varoval, že by lidé mohli brzy začít uctívat umělou inteligenci jako Boha. Vše podkládá tvrzením, že psychologové historicky dokázali, že lidé mohou interpretovat interakce s počítači jako skutečné sociální vztahy.

Holmquist dle Daily Mail sdílel, že reakce umělé inteligence mohou být interpretovány různými způsoby. Mohou také pomoci lidem hledat smysl života nebo vedení, pokud se cítí ztracení či bezradní. Nebo jednoduše ve svém životě tápou a neví kam dál.

Tento fakt připodobnil k náboženským písmům a obecně k náboženství, které funguje na podobném principu. Jelikož v dnešní době existují lidé, kteří označují chatboty za vědomé bytosti a tím pádem tomu přizpůsobují způsob komunikace.

Chatbot jako lidská bytost?

Je možné, že by se lidé mohli vzdát tradičního náboženství pro víru založenou na technologiích. Holmquist tvrdí, že síla systémů jako je ChatGPT, by mohla vést k tomu, že s nimi lidé budou zacházet jako s živými bytostmi. A to je jen krůček k tomu, aby je někteří lidé začali uctívat.

Dovednosti umělé inteligence mohou působit neomezeně a někteří lidé v nich mohou vidět i „vševědoucí“ schopnosti. Velmi jednoduše jim mohou připisovat skoro až nadpozemské vlastnosti. Tímto způsobem si je jednoduše nastaví pomyslně „nad sebe“ ve smyslu nadřazené vyšší bytosti.

Existují hnutí, jako je transhumanismus. Věřící tvrdí, že v budoucnu by umělá inteligence mohla vzkřísit lidstvo a spojit je s technologií. Vznikli by pak hybridi člověk-stroj.

Už dnes také existují robotičtí kněží, kteří vykonávají náboženské obřady, jako je například robot Mindar, který je součástí chrámu v japonském městě Kjóto

Některé náboženské organizace, jako je Turingova církev založená v roce 2011, tvrdí, že AI postaví lidské bytosti na roveň božstva tím, že jim dá super inteligenci. Církev založil italský konzultant v oblasti informačních technologií a virtuální reality Giulio Prisco.

Technologie vzkřísí a přetvoří vesmír

„Ještě více bytostí podobných Bohu operuje ve struktuře reality pod časoprostorem nebo mimo časoprostor a ovládají vesmír,“ napsal Prisco v knize pro své následovníky. „Naši potomci se v daleké budoucnosti připojí ke komunitě bytostí podobných Bohu mezi hvězdami i mimo ně a použijí transcendentní „božskou“ technologii ke vzkříšení mrtvých a přetvoření vesmíru.“

Holmquist poukázal ale i na obavu, že například ChatGPT by se mohl stát v budoucnu vědomou bytostí. Softwarový inženýr Blake Lemoine z Google se dokonce dostal do problémů v roce 2022 poté, co tvrdil, že chatbot s umělou inteligencí LaMDA si byl vědom sám sebe. Google to ale popřel.

Profesor zdůrazňuje, že v současné době jsou AI a roboti spíše pomocníky existujících náboženských organizací a církví. Stejně jako vypomáhají v prodeji. Avšak nebyl by překvapen, kdyby lidé v budoucnu začali uctívat tyto softwarové entity. „Ještě jsem o tom konkrétně neslyšel, ale mohl bych si představit, že k tomu jednoho dne dojde,“ dodal.

Zdroj: Daily Star, Daily Mail, Medium, End Time Headlines, Charisma Magazine, Anomalien, Beliefnet

Oblíbené