Spojte se s námi


Kultura

Knihy ve 21. století: Budeme číst knihy spíše na počítači?

Vývoj knihy velmi úzce souvisí s postojem civilizace a společnosti ke čtenářství. Knižní trh v 21. století se ocitá v tlaku ostatních médií (TV, rádio, internet) a musí se s ním vyrovnávat.

Publikováno

dne

Vývoj knihy velmi úzce souvisí s postojem civilizace a společnosti ke čtenářství. Knižní trh v 21. století se ocitá v tlaku ostatních médií (TV, rádio, internet) a musí se s ním vyrovnávat. Náš život je díky mobilním telefonům a internetu hektičtější, informace nás dostihnou mnohem rychleji. V prognóze dalšího vývoje knih je důležité, jak se společnost postaví ke čtenářství, zda podpoří vztah k četbě.

Vyspělé země se touto podporou zabývají. Četba poskytuje lidem bohatý vnitřní svět, díky kterému jsou schopni se vyjadřovat, srovnávat různé jevy. Na jedné straně se život neustále zrychluje, na druhé straně roste potřeba lidí zklidnit se a soustředit se na četbu. V budoucnosti je třeba nalézt vzájemné výhody a možnosti, jak se kniha a ostatní média budou doplňovat.

Přizpůsobení vývoji

Člověk v 21.století věnuje četbě mnohem méně času. Tomuto trendu se kniha přizpůsobuje nejenom obsahem, ale i formou. Například v zahraničí je velký boom komiksů. Rychlé obrázkové čtení odpovídá práci s počítačem. Děti a mládež podle průzkumů méně čtou a potřebují proto obrázkový svět, který jim nahrazuje fantazii.

S tím také souvisí hravé knihy pro nejmenší čtenáře. Tyto knihy jsou velice populární. V tištěné knize se odráží vývoj společnosti. Nakladatelé dnes nechtějí knihy s velkým rozsahem textu. V souvislosti s rychlou dobou si zvykáme na povrchnější čtení. České knihy je obtížné dostat do světa, neboť čeština je minoritním jazykem. V českých knihách je velké množství textu, málo obrázků – to je v rozporu se současnými trendy, které zdůrazňují vizuální vjem.

Podpora četní u dětí

Průzkumy ukazují, že české děti přestávají číst. Podpora četby ze strany státních institucí je proto důležitá. Pro pochopení důležitosti četby postačí porovnat písemný projev dítěte čtoucího knihy s dítětem jež pouze pracuje s počítačem. Schopnost vyjadřování či uvažování v souvislostech člověku v potřebné hloubce poskytne především četba knih. Rodiče bohužel přestávají číst dětem, posadí je k počítači nebo k televizi.

Budeme číst jenom na počítači?

Četba knih na počítači je jednou z možností. Očekávalo se, že elektronické knihy a média výrazně sníží produkci klasických tištěných knih. To se však nepotvrdilo. Elektronické knihy se uplatňují v oblastech, kde mohou využít svých předností, které tištěná kniha postrádá – tam, kde je informace třeba vyhledávat nebo třídit.

Na internetu je obrovské množství balastu. Jak ale posoudíme, co je balast a co hodnotná informace? K tomu potřebujeme mít literární zkušenost, schopnost posoudit hodnotu informace. Objevují se různé projekty, které organizují internetové vyhledávače (např. Google) spolupracující s knihovnami. Zmíněné projekty nejsou protikladem klasické tištěné knihy, ale napomáhají její propagaci.

V Evropské unii jsou již do určité míry vyřešeny legislativní otázky týkající se copyrightu atd. Nově budované knihovny, které převádějí tištěné knihy do elektronické formy, se zatím zabývají tituly do konce 19. století, u další produkce jsou opatrní. Do elektronické formy převádějí buď jenom ukázky nebo maximálně 20 stránek souvislého textu či části z kapitol (podstata projektu Google). V praxi se uplatní systém, který bude nejrychlejší, nejobsažnější, nejlevnější a technicky nejvypracovanější.

Dobrá reklama, příznivá cena

Na knižním trhu výrazně stoupá důležitost reklamy a marketingu. V oblasti knih dobře působí ústní reklama formou doporučení. Velkou roli hrají i jiná média, jejichž prostřednictvím je možné dostat se k četbě, např. v Německu jsou velice populární knihy k poslechu na CD. Toto médium má ve 21. století své opodstatnění, protože trávíme hodně času na cestách. Důležitá je i příznivá cena knihy. Proto nakladatelé, pokud se nejedná o výpravnější umělecké publikace, často volí levnější materiály a co jednodušší a nejlevnější technologii zpracování.

Knihy podle poptávky a potřeby

Books on demand, tedy knihy vytištěné podle aktuální poptávky či potřeby již dostávají šanci. Přední distribuční firmy dnes nabízejí některé texty pouze v elektronické formě a v případě zájmu vytisknou technologií on demand omezený počet kusů, který se nevyplatí se zadávat pro tisk ofsetem. Podíl těchto titulů bude narůstat. Čtenáře mohou zajímat na trhu nedostupné tituly, například z oblasti klasické literatury nebo úzce specializované odborné knihy.

Tisk on demand může být jednou z forem šíření textů v budoucnosti např. pro školy nebo knihovny, které si objednají určitý počet kopií. Books on demand jsou důležité i pro odborná specializovaná knihkupectví nebo pro kampusy univerzit či vysokých škol. Velkou roli samozřejmě ale hraje cena, která je ještě mnohdy dosti vysoká. V budoucnosti však můžeme předpokládat její pokles.

Tištěná kniha vs. elektronická média

Otázka, zda elektronická média mohou vytlačit tištěnou knihu, je v podstatě zbytečná. Část knih se přesunula do oblasti elektronických médií. Jde především o encyklopedie a slovníky, které mají svůj velký smysl v elektronické podobě, neboť je možná jejich průběžná aktualizace, můžeme v nich informace vyhledávat a třídit. Na druhou stranu, tištěné knihy se stále čtou, nacházejí svoje čtenáře, i když to nemají v konkurenci ostatních médií rozhodně jednoduché. Obě formy knihy ale mají svůj smysl.

Zdroje: Rukověť nakladatele, eknihovna.cz, citarny.com

Oblíbené