Spojte se s námi


Lifestyle

Každodenní cestování časem. Proč nás některé vůně umí přenést zpět do minulosti?

Známe to každý. Přivoníme ke kávě nebo třeba čerstvě vypranému prádlu a najednou se přeneseme časem i prostorem. Naše mysl si vybaví dávno zapomenuté vzpomínky nebo pocity. Jak je to možné?

Publikováno

dne

Známe to každý. Přivoníme ke kávě nebo třeba čerstvě vypranému prádlu a najednou se přeneseme časem i prostorem. Naše mysl si vybaví dávno zapomenuté vzpomínky nebo pocity. Jak je to možné?

Paměť je schopnost mozku si uchovat a znovu vybavit informace na základě minulých zkušeností. Co se ukládá nejsnáze? Každý ze školy jistě ví, že fakta nebo data to (bohužel) nebudou. Jsou to ale ty zkušenosti, které jsou spojeny s emocemi, ať už se jedná o pozitivními nebo negativní.

Naše paměť je jako bezedná zásuvka. Množství informací, které můžeme uchovat, je nekonečné. Jen není občas jednoduché se k nim dostat. Náš mozek si totiž méně vybaví věci, které v daný moment nepovažuje za důležité. Tak pro nás může být obtížné tyto schovávačky najít. Jak se zdá, přes čich je to jedna z nejjednodušších cest.

VIP spoj k emocionální paměti

Jak uvádí na webu The Conversation neurobiolog José A. Morales García, čich je silně propojen s různými oblastmi mozku, jako je limbický systém a orbitofrontální oblastí. První z nich má zásadní vliv ve vytváření emocionálních reakcí na vůně, zatímco druhá pomáhá vůně identifikovat, rozlišovat a také je spojovat s konkrétními zážitky a vzpomínkami.

Než se informace z ostatních smyslů dostanou do mozkové kůry, musí nejprve projít řídicím systémem, thalamem. Čich má však VIP průchod, obchází thalamus a napojuje se přímo na paměťové obvody mozku, které se nacházejí v hipokampu.

Čich je mezi smysly výjimkou

Z tohoto důvodu známá vůně aktivuje stejné oblasti mozku jako ty, které souvisí s emoční pamětí. Vzpomínky vyvolané vůní bývají spojovány s minulými zážitky, které nesou velký emocionální náboj.

Pachy se ukládají do paměti nevědomě spolu s kontextem, ve kterým byly zaznamenány. Trvanlivost čichové paměti je také velmi fascinující a odlišuje ji od jiných smyslových soustav.

Za všemi těmito rozdíly stojí skutečnosti, že je čich nejstarší a nejjednodušeji strukturovaný smysl, který člověk má.

Ztráta čichu =  příznak nemoci

Podobně jako u jiných smyslů se zdá, že se náš čich s přibývajícím věkem oslabuje, ale může být také spojen s různými poruchami. Mnozí z nás to zažili na vlastní kůži během pandemie covid-19, kdy miliony lidí ztratily čich. U někoho to bylo dočasné, ale u některých to bylo trvalé.

Mnoho poruch spojených se ztrátou čichu je tzv. neurodegenerativních, kdy jedním ze souvisejících příznaků je ztráta paměti.

Podle García je významné, že toto zhoršení čichu může předcházet dalším problémům, protože na jeho základě lze předpovědět téměř 70 psychiatrických a neurologických onemocnění. Pokračující zhoršování schopnosti rozpoznávat pachy je předzvěstí úbytku šedé hmoty, která následně může přecházet v Alzheimerovu chorobu.

Zhoršující se čich nepomáhá však pouze odhalit demenci, může být také známkou kognitivní dysfunkce a předchází nebo se rozvíjí spolu s celou řadou onemocnění, jako je Parkinsonova choroba, Creutzfeldt-Jakobova choroba, alkoholismus nebo schizofrenie.

Čichová gymnastika

U lidí trpících neurologickými onemocněními, jako je Alzheimerova nebo Parkinsonova choroba, může absence čichové stimulace v mozku skutečně způsobit zhoršení dalších příznaků. Několik studií totiž poukázalo na souvislost mezi silným čichem a nižším celkovým rizikem úmrtí.

V posledních letech se proto objevil zájem o stanovení terapeutického potenciálu vůní pro stimulaci a rehabilitaci paměti u pacientů s neurologickými poruchami.

Čichejte o sto šest

Dosud dostupné informace naznačují, že zde existuje souvislost. Obohacení čichu, tedy čichání různých vůní, může zvrátit ztrátu čichu způsobenou infekcí, Parkinsonovou chorobou nebo stárnutím. Toto zlepšení je spojeno se zvýšením kognitivní a paměťové kapacity.

Francouzský romanopisec Marcel Proust to cítil stejně: „Parfém je tou poslední a nejlepší zásobou minulosti, která nás může znovu rozplakat, když už všechny slzy vyschly.“

Zdroj: The Conversation, Pairfum London, redakce, Hospodářské noviny

Oblíbené