Spojte se s námi


Lifestyle

Jaké jsou výhody a nevýhody práce pod tlakem?

Práce pod tlakem je fenomén, který se vyskytuje v mnoha pracovních prostředích a je často neodmyslitelnou součástí firemního prostředí. Tento stav vzniká z mnoha důvodů, ať už jde o termíny dodání, očekávání nadřízených nebo narůstající konkurenci na trhu práce. Jaké jsou výhody a nevýhody práce pod tlakem?

Publikováno

dne

Práce pod tlakem je fenomén, který se vyskytuje v mnoha pracovních prostředích a je často neodmyslitelnou součástí firemního prostředí. Tento stav vzniká z mnoha důvodů, ať už jde o termíny dodání, očekávání nadřízených nebo narůstající konkurenci na trhu práce. Jaké jsou výhody a nevýhody práce pod tlakem?

Výhody práce pod tlakem

Zlepšení výkonnosti

Tlak zpravidla zaměstnance motivuje k lepšímu výkonu. Když je člověk konfrontován s termíny a očekáváními, často se snaží překonat sám sebe a dosáhnout maximálního výkonu. Na druhou stranu je to ale značně stresující a nezvládne to každý.

Práce pod tlakem vyžaduje nemalou psychickou odolnost právě vůči stresu a náročným podmínkám. Právě tehdy se však lidé naučí hned několik věcí a posunou se na další úroveň. V budoucnu vás pak leccos nepřekvapí a budete právě více odolní.

Rozvoj dovedností řízení času

Práce pod tlakem často vyžaduje schopnost efektivního řízení času. A to je ostatně jeden z hlavních faktorů, který musí zvládat například manažeři. Organizace času je v tomto případě absolutně důležitá.

Zaměstnanci se zase naučí identifikovat priority a lépe plánovat své úkoly. Stále to ovšem musí být v jakési únosné míře a i nadále platí, že kapacita člověka je jednoduše omezená.

Rychlejší rozhodování

Tlak pak může podnítit také rychlejší rozhodování. Obecně platí, že pokud je na člověka vyvíjen nějaký tlak, naučí se rychleji reagovat a rozhodovat v dynamických situacích, což může vést k inovativním a rychlým řešením daných problémů.

Nevýhody práce pod tlakem

Zvýšený stres, negativní vliv na zdraví

Z dlouhodobého hlediska se ale neustálý tlak může projevit na zdraví člověka. A to je zkrátka něco, co není žádoucí. Přetrvávající tlak může způsobit zvýšený, někdy i chronický stres a vést ke vyhoření.

Lidé navíc mohou zažívat úzkost, únavu a sníženou pracovní motivaci. Stálý tlak může mít negativní dopad na fyzické i duševní zdraví zaměstnanců. To může zahrnovat problémy jako jsou bolesti hlavy, nespavost, zvýšený krevní tlak a další zdravotní komplikace.

Snížená kvalita výstupů a pracovní spokojenost

Přílišný tlak může vést k chybám a snížené kvalitě práce. Když je důraz kladen na rychlost namísto kvality, mohou trpět výstupy či produkty. Práce pod trvalým tlakem může ovlivnit celkovou spokojenost zaměstnanců se svou prací a pracovním prostředím, což může vést k fluktuaci personálu.

Závěrem lze říci, že práce pod tlakem může mít jak pozitivní, tak negativní dopady na zaměstnance i organizaci jako celek. Je důležité najít rovnováhu mezi povzbuzením k výkonu a zátěží, aby se minimalizovaly negativní dopady.

Zdroje: Forbes, LinkedIn, Indeed

Oblíbené