Spojte se s námi


Novinky

Jak správně napsat smlouvu, aby byla platná?

I když se to na první pohled nemusí zdát, sepsat platnou smlouvu není žádný oříšek. Co taková smlouva musí ze zákona obsahovat, aby mohla vyvolávat právní účinky?

Publikováno

dne

I když se to na první pohled nemusí zdát, sepsat platnou smlouvu není žádný oříšek. Co taková smlouva musí ze zákona obsahovat, aby mohla vyvolávat právní účinky?

Pokud potřebujete sepsat nebo zkontrolovat smlouvu, vždy je lepší tuto věc předat odborníkům, kteří budou schopni pro vás vyjednat ty nejlepší podmínky a zároveň vás upozornit na možná úskalí. Pokud ale i přesto budete chtít smlouvu sepsat sami, pamatujte na tyto náležitosti:

Identifikace stran

Ze smlouvy musí být jasně patrné, kdo ji mezi sebou uzavírá. Každá strana musí být identifikovaná alespoň svým jménem, datem narození a bydlištěm. Toto je nejlépe zanést hned na samotný začátek smlouvy.

Předmět smlouvy

V předmětu vymezujete hlavní povinnosti stran (tedy typicky něco dodat, za což druhá strana musí určitou částku zaplatit). V této části rozhodně nebuďte úsporní a snažte se předmět vymezit co nejdetailněji, aby nemohly vzniknout žádné nesrovnalosti. Konkretizujte tedy co nejpřesněji předmět, jenž má být dodán, včetně počtu jeho kusů a pochopitelně uveďte i přesnou částku, za kterou je stanovena povinnost zaplatit.

Povinnosti smluvních stran

Zde můžete sepsat vše, co se týče dalších povinností smluvních stran. Můžete tedy zde vypsat v podstatě celý proces spolupráce, kde určíte, kdo za co ze smluvních stran odpovídá.

Odstoupení od smlouvy

Do smlouvy je vhodné zanést také možnost odstoupení, typicky v případě, kdy jedna strana neplní stanovené povinnosti. To se může projevit například prodlením s dodáním zboží nebo se zaplacením kupní ceny. V případě prodlení je rovněž možné stanovit smluvní pokutu.

Podpis

Na samém konci stvrďte smlouvu podpisem k určitému datu. Pokud se jedná o mimořádně důležitou smlouvu, můžete z opatrnosti podepsat všechny její strany. Ničemu to nevadí a vy alespoň máte jistotu, že s ní nebude nikterak manipulováno.

Tipy na závěr

Tato rada zní možná trochu hloupě, ale spousta lidí se jí neřídí – vždy si v klidu pozorně přečtěte celou smlouvu. Při podpisu byste tak měli znát všechny vaše povinnosti i s následky jejich nesplnění.

Ve smlouvě buďte také maximálně konkrétní a vyvarujte se neurčitých výrazů, popřípadě zkratek. Pamatujte, že v případě sporu bude smlouvu zkoumat třetí nezúčastněná osoba, která o významu zkratek nemusí mít ponětí.

Zdroj: Občanský zákoník

Oblíbené