Spojte se s námi


Historie

Hony na čarodějnice byly vykonstruované procesy plné nesmyslných obvinění

Jistě jste slyšeli o tom, že se v 15.-18. století pořádaly v Evropě a v Americe nesmyslné hony na čarodějnice. Během těchto procesů zemřely desetitisíce lidí. Z 80% se jednalo převážně o ženy.

Publikováno

dne

Jistě jste slyšeli o tom, že se v období 15. až 18. století pořádaly v Evropě a v Americe nesmyslné hony na čarodějnice. Tyto procesy stály život desetitisíce lidí. Z většiny se jednalo převážně o ženy.

Hony na čarodějnice byly organizovány proto, aby odhalily a potrestaly osoby podezřelé z čarodějnictví či jiných čarodějnických praktik. Často byly spojeny s hysterií a iracionálním strachem z čarodějnic.

Mučení a smrt za znaménka na těle

Během honů na čarodějnice byli obvinění lidé vystavováni mučení, aby přiznali svou vinu a udali další možné čarodějnice. Tato obvinění byla založena na nejasných nebo nespravedlivých důkazech, jako bylo například cizoložství nebo dokonce znaménka na těle.

Hony na čarodějnice byly spojeny s neuvěřitelným utrpením a docházelo k četným ztrátám na lidských životech. Během této éry bylo mnoho nevinných lidí popraveno, ať už upálením na hranici, oběšením, utopením nebo dalšími krutými metodami.

Tyto události jsou dnes vnímány jako temná kapitola našich dějin. Hony na čarodějnice přinesly období strachu a podezírání, které vedlo k sociálnímu napětí a k nedůvěře mezi lidmi.

Podněcování udavačství

Lidé začali obviňovat z čarodějnictví sousedy, příbuzné a dokonce i cizince, kteří přišli do jejich města, a to hlavně z toho důvodu, aby se sami vyhnuli podezření. Některé hony na čarodějnice byly podporovány politickými nebo náboženskými autoritami, které využívaly strach z čarodějnic k posílení své moci a kontroly nad společností.

Katolická církev hrála v tomto procesu významnou roli, protože často podporovala a podněcovala hony na čarodějnice. V existenci čarodějnictví viděla hrozbu pro víru a celou společnost.

Někdy byly hony na čarodějnice motivovány i ekonomickými zájmy. Velmi často se stávalo, že úřednící a soudci bez problémů získávali zkonfiskovaný majetek po tzv. čarodějnicích.

Hony na čarodějnice postupně ustaly, ale ve společnosti zanechaly hluboké stopy. Ukázaly, jak temnou stránku může mít lidské chování, a připomínají nám nutnost ochrany lidských práv a svobod.

Zdroje: Refresher, zemesveta.cz

Oblíbené