Spojte se s námi


Různé

Čeští žáci podle inspekce neznají moderní dějiny. Jde o společenský problém, který se musí vyřešit

Česká školní inspekce přinesla v těchto dnech zprávu, v níž hodnotí stav výuky dějepisu v České republice a také znalosti českých žáků, učňů a studentů v tomto předmětu. A především, co se týče moderních dějin, došla k velmi neuspokojivým výsledkům.

Publikováno

dne

Česká školní inspekce přinesla v těchto dnech zprávu, v níž hodnotí stav výuky dějepisu v České republice a také znalosti českých žáků, učňů a studentů v tomto předmětu. A především, co se týče moderních dějin, došla k velmi neuspokojivým výsledkům.

Ve školách se neučí moderní dějiny

Ve svém dlouhodobém šetření Česká školní inspekce zjistila, že dvě třetiny učitelů vůbec neučí nejnovější dějiny. Týká se to především těch po roce 1989.

Situace se tak trochu zlepšila od předchozího výzkumu, v němž se zjistilo, že učitelé často nestíhají ani látku po druhé světové válce. A v některých případech dokonce ani tu ne. Nicméně, znalosti nejnovějších dějin, které jsou často klíčové pro pochopení aktuálního politického a společenského dění, studentům stále nepředávají.

Tristní výsledky v testu

Výzkum se jednak dotazoval učitelů, žáků a studentů na to, jak probíhá jejich výuka, co od ní očekávají a podobně. Zároveň ale také testoval dějepisné znalosti žáků. A zde byly výsledky opravdu velmi neuspokojivé.

V testu moderních dějin neuspěla zhruba polovina žáků. Nejhorší byly výsledky na učňovských oborech, kde test na výbornou zvládla jen čtyři procenta učňů. Na středních školách byly výsledky o něco lepší a na gymnáziích výrazně lepší, avšak i tam měla více než polovina studentů s testem problém.

Bohužel tu nejde jen o špatné znalosti. Žáci, kteří neznají historii posledních dekád se zkrátka špatně orientují i v současném světě.

Jak z toho ven?

Česká školní inspekce nabízí několik rad, jak tuto situaci zlepšit. Bohužel se však jedná o návody, které odborná veřejnost komunikuje již roky, a přesto se nic nedělo.

Základem je opustit frontální výuku a žáky do studia mnohem více zapojovat. Důležité je soustředit se na pochopení kontextu, provázanost dějin a jejich návaznost na aktuální témata.

Doporučuje se též častěji pořádat exkurze, přednášky pamětníků nebo využívat k výuce moderní technologie. Objevují se například vzdělávací (nejen) počítačové hry se zaměřením na dějepis, které by v tomto ohledu mohly pomoct.

Dlouhodobě se uvádí, že je chybou věnovat velký prostor nejstarším dějinám (typicky pravěk) na úkor moderních dějin, které se často v závěru studia nestíhají.

Při správné výuce je tu určitě naděje na zlepšení, neboť sami studenti mají podle školní inspekce o moderní dějiny zájem. V dotazníku totiž velká část z nich vyplnila, že moderní dějiny považuje za důležité a že jim vadí, že se o nich neučí více.

Zdroj: ČT24, iRozhlas, cesky.radio.cz

Oblíbené